Pristillæg

Pristillæg

Her på siden kan du læse mere om pristillæg og muligheden for fravalg og genoptagelse af pristillæg. Det er ikke muligt for nye anlæg at opnå pristillæg.

Fravalg af pristillæg

Det er muligt at fravælge dit pristillæg for en periode. Dette kunne eksempelvis være med henblik på ikke at opbygge en negativ saldo, hvis markedsprisen fortsætter med at være højere end pristillægget.

Ved fravalg af pristillæg vil du ikke længere modtage betaling for din overskudsproduktion i den fravalgte periode. Du vil derfor kun modtage betaling for din overskudsproduktion i den fravalgte periode, hvis du selv indgår en aftale med en produktionselleverandør.

Ønsker du at fravælge pristillægget for en periode, skal du udfylde og indsende en anmodning om fravalg til Energistyrelsen.

I forbindelse med fravalg af pristillæg, skal du være opmærksom på:

  • At du kan blive pålagt ekstra tarifbetaling fra din netvirksomhed.
  • At du selv skal vælge en produktionselleverandør, der vil købe den elektricitet, du producerer. Du vil nemlig ikke modtage betaling for den elektricitet, som du leverer til det kollektive net uden en produktionselleverandør. Du finder en oversigt over aktuelle produktionselleverandører på Energinets hjemmmeside.
  • At fravalg af pristillæg sker med virkning fremadrettet. 
  • At fravalg af pristillæg har virkning fra den 1. i en måned og med forudgående varsel på mindst en måned. Dette betyder, at hvis du for eksempel fravælger pristillægget i løbet af marts måned, vil det have virkning fra 1. maj. 

Perioden for fravalg af pristillæg medregnes i den samlede periode, hvor VE-anlægget er godkendt til pristillæg. Det betyder, at den periode, hvor du har fravalgt pristillæg, ikke vil forlænge perioden med pristillæg.

Hvis et VE-anlæg med pristillæg er opsat i forbindelse med udlejning, og pristillægget efter aftale er overdraget til lejeren, er det lejeren, der skal anmode om fravalg af pristillæg. 

Hvis du vil anmode om fravalg af pristillæg som privatperson med CPR-nummer, skal du logge på Borger.dk og udfylde blanketten: "Anmod om fravalg/genoptagelse af pristillæg til vedvarende energi".

Hvis du vil anmode om fravalg af pristillæg som virksomhed med CVR-nummer, Skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten: "Anmodning om fravalg/genoptagelse af pristillæg til vedvarende energi"

Anmod om fravalg/genoptagelse af pristillæg til vedvarende energi (Borger.dk)

Anmodning om fravalg/genoptagelse af pristillæg til vedvarende energi (Virk.dk)

Genoptagelse af pristillæg

Hvis du tidligere har fravalgt dit pristillæg, er det muligt at genoptage pristillægget. 

Genoptagelse af pristillæg kan ske tidligst tre måneder efter den dato, hvor fravalget har virkning fra. Anmodning om genoptagelse af pristillæg har virkning fra den første dag i en måned og med forudgående varsel på mindst én måned. Er pristillægget fravalgt med virkning fra 1. maj, vil det derfor tidligst kunne genoptages med virkning fra 1. august. Anmodning om genoptagelse af pristillæg skal i eksemplet være modtaget hos Energistyrelsen i løbet af juni, for at kunne genoptages med virkning fra 1. august.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan genoptage pristillægget, hvis et af nedenstående forhold gør sig gældende:

  • Perioden med pristillæg er udløbet i fravalgsperioden (VE-anlægget kan være godkendt til pristillæg i 10, 12 eller 20 år).
  • Der er sket ændringer af VE-anlægget – eksempelvis udvidelse af VE-anlæggets installerede effekt, installering af yderligere VE-anlæg i samme forbrugsinstallation, afmelding eller flytning af VE-anlægget.

Når et VE-anlæg er berettiget til at modtage pristillæg, vil det være en del af Energinets aftagepligt. Det betyder, du ikke længere behøver have en aftale med en produktionselleverandør, hvis du genoptager pristillægget. Når du genoptager pristillægget, vil dit anlæg igen være i aftagerpligt og Vindstød A/S vil derfor udbetale markedsprisen for din overskudsproduktion en gang om måneden. 

Hvis et VE-anlæg med pristillæg er opsat i forbindelse med udlejning, og pristillægget efter aftale er overdraget til lejeren, er det lejeren, der skal anmode om genoptagelse af pristillæg. 

Ønsker du at genoptage pristillægget, skal du udfylde og indsende en anmodning om fravalg til Energistyrelsen.

Hvis du vil anmode om genoptagelse af pristillæg som privatperson med CPR-nummer., skal du logge på Borger.dk og udfylde blanketten: "Anmod om fravalg/genoptagelse af pristillæg til vedvarende energi"

Hvis du vil anmode om genoptagelse af pristillæg som virksomhed med CVR-nummer, Skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten: "Anmodning om fravalg/genoptagelse af pristillæg til vedvarende energi"

Anmod om fravalg/genoptagelse af pristillæg til vedvarende energi (Borger.dk)

Anmodning om fravalg/genoptagelse af pristillæg til vedvarende energi (Virk.dk)

 

Du finder en oversigt over aktuelle produktionselleverandører på Energinet’s hjemmeside.