Pristillæg

Pristillæg

Det er i øjeblikket ikke muligt at søge tilsagn om mulighed for pristillæg.

Det er ikke muligt at søge tilsagn om mulighed for pristillæg.

Fravalg af pristillæg

Det er muligt at fravælge sit pristillæg for en periode. Ønsker du at fravælge pristillægget for en periode, skal du udfylde og indsende en anmodning om fravalg til Energistyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at fravalg og genoptagelse har virkning fra den første dag i en måned og med forudgående varsel på mindst én måned. Derudover skal du være opmærksom på, at det først er muligt at genoptage pristillægget tidligst 3 måneder efter den dato, hvor fravalget har virkning fra. Fravalg og genoptagelse skal ske via Energistyrelsens blanket, som du finder nederst på siden.

Perioden for fravalg af pristillæg medregnes i den samlede periode, hvor anlægget er godkendt til at modtage et pristillæg.

Når pristillægget er fravalgt, kan du indgå en aftale med en produktionselleverandør, som aftager den overskudsproduktion anlægget producerer. Det betyder, at den overskydende elproduktion, dit anlæg producerer, vil blive solgt til den pris, du kan få hos din produktionselleverandør.

Blanket for fravalg af pristillæg

Blanket for genoptagelse af pristillæg

Du finder en oversigt over aktuelle produktionselleverandører på Energinet’s hjemmeside.