Energioplysningsbekendtgørelsen for varme og køling

Energioplysningsbekendtgørelsen for varme og køling

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledende udtalelse for varme- og køling i energioplysningsbekendtgørelsen.

Vejledningen har til formål at vejlede energivirksomheder og ejere af bygninger med fordelingsmålere omkring deres forpligtelser til at oplyse slutkunder og slutbrugere om deres energiforbrug, fakturering i medfør heraf samt andre faktureringsoplysninger mm. Den vejledende udtalelse har endvidere til formål at oplyse slutkunder og slutbrugere om deres rettigheder til de førnævnte oplysninger. 

Energioplysningsbekendtgørelsen har delvist implementeret Europaparlamentets og rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet samt Europaparlamentets og rådets direktiv (EU) 2018/2002 af 11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EU. Formålet med direktivernes bestemmelser omkring fakturerings- og forbrugsoplysninger er, at give slutkunderne og slutbrugerne overblik over deres forbrug, og derved mulighed for at bidrage til energieffektiveringen ved at justere eget forbrug.

Vejledende udtalelse til Energioplysningsbekendtgørelsen for varme og køling

Kontakt

Varmegruppen
Mere om Varme