Fjernvarmeselskabernes rangeringsmodel og anbefalinger til grønne omstillingsplaner

Fjernvarmeselskabernes rangeringsmodel og anbefalinger til grønne omstillingsplaner

Rangeringsmodel og anbefalinger har til formål at øge forbrugerens opmærksomhed på, hvor grøn deres respektive fjernvarmeforsyning er og sikre mulighed for at søge viden om planer for grøn omstilling af den lokale fjernvarme.

Med klimaaftale af 22. juni 2020 blev det besluttet, at fjernvarmeselskaber skal offentliggøre oplysninger om energiforbrug, drivhusgasemissioner og grønne omstillingsplaner som følge af aftalens understøttende tiltag om offentliggørelse. 

Rangeringsmodel

Rangeringsmodellens formål er at øge forbrugerens opmærksomhed på, hvor grøn deres respektive fjernvarmeforsyning er ift. forbrugerens individuelle alternativ.

Fra januar 2023 vil den lokale fjernvarmeforsyning blive rangeret efter Energistyrelsens rangeringsmodel. Dette betyder konkret, at forbrugeren på deres varmeregning og på den tilknyttede fjernvarmeforsynings hjemmeside vil kunne se, hvor grøn den lokale fjernvarme er. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at fjernvarmeforsyningerne ikke rangeres ved sammenligning med hinanden, men ved sammenligning med individuelle alternative opvarmningsformer.

Rangeringsmodellens grænseværdier baseres derfor på udledningen fra individuelle gasfyr og individuelle varmepumper. Individuelle gasfyr er i dag den mest anvendte teknologi, mens individuelle varmepumper fremadrettet forventes at blive den mest anvendte individuelle opvarmningsform. Den individuelle varmepumpe har den laveste drivhusgasemission, og fastsætter derfor den øvre grænseværdi (mellem grøn og gul). Gasfyret fastsætter den laveste grænseværdi (mellem gul og rød).

Fjernvarmeselskaberne aflæser deres rangeringskategori på én af de to modeller alt efter den benyttede beregningsmetode for drivhusgasemission. Rangeringskategorien skal fremgå ved fakturering og offentliggøres på selskabets hjemmeside eller lignende online platform.

Grønne omstillingsplaner

 

Anbefalingernes formål er at guide fjernvarmeselskaberne til at fremvise deres planer for at gennemføre den grønne omstilling. Offentliggørelsen af planer er et krav, men indholdet er ikke forpligtende. Samtidig giver det fjernvarmeselskaberne mulighed for at promovere deres indsats i opnåelsen af Danmarks klimamål. Fjernvarmeselskaberne skal offentliggøre planerne på selskabets hjemmeside.

Energistyrelsen anbefaler, at de grønne omstillingsplaner indeholder følgende: 

  • Oversigt over eksisterende produktionsenheder opdelt efter, hvorvidt enheden er fossil, CO2 – neutral, affalds- eller el-baseret. Her henvises til definitionerne, som også anvendes i vejledningen til projektbekendtgørelsen. 

  • Det anbefales som minimum at inkludere informationer som: Brændsel, anlægstype, termisk kapacitet (MW), lasttype, seneste års produktion (MWh) og idriftsættelsesår. 

  • Oversigt over planlagte CO2 – neutrale eller el-baserede produktionsenheder opdelt efter, hvorvidt enheden er brændselsbaseret, el-baseret eller andet. 

  • Det anbefales som minimum at inkludere informationer som: Brændsel, anlægstype, termisk kapacitet (MW), lasttype, planlagt årlig produktion (MWh), planlagt idriftsættelses år og planlagt investeringsomkostning. 
     

Metodenotat til rangeringsmodel 

Anbefalingerne for grønne omstillingsplaner

Rangeringsmodel (125%) (figur)

Rangeringsmodel (200%) (figur)

Generel eldeklaration (200%)

Mere om Varme
Markus Jonas
Fuldmægtig (+45) 3395 1209
Jane G. Hansen
Specialkonsulent (+45) 3393 7426