Fjernvarmeselskabernes rangeringsmodel og anbefalinger til grønne omstillingsplaner

Fjernvarmeselskabernes rangeringsmodel og anbefalinger til grønne omstillingsplaner

Rangeringsmodel og anbefalinger har til formål at øge forbrugerens opmærksomhed på, hvor grøn deres respektive fjernvarmeforsyning er og sikre mulighed for at søge viden om planer for grøn omstilling af den lokale fjernvarme.

Med klimaaftale af 22. juni 2020 blev det besluttet, at fjernvarmeselskaber skal offentliggøre oplysninger om energiforbrug, drivhusgasemissioner og grønne omstillingsplaner som følge af aftalens understøttende tiltag om offentliggørelse. 

Rangeringsmodel

Rangeringsmodellens formål er at øge forbrugerens opmærksomhed på, hvor grøn deres respektive fjernvarmeforsyning er ift. forbrugerens individuelle alternativ.

Siden initiativets ikrafttræden er den lokale fjernvarmeforsyning blevet rangeret efter Energistyrelsens rangeringsmodel. Det betyder, at forbrugeren på deres varmeregning og på den tilknyttede fjernvarmeforsynings hjemmeside har kunne se, hvor grøn den lokale fjernvarme er.  

Rangeringsmodellen er lavet så fjernvarmeforsyningen kan sammenligne deres udledning pr. leveret varme med udledningerne fra hhv. et individuelt naturgasfyr og en individuel luft-til-vand varmepumpe. Hvordan fjernvarmeforsyningen står i sammenligningen, afhænger af modellens grænseværdier. Luft-til-vand varmepumpen er valgt som reference til den øvre grænseværdi, fordi det er den mest udbredte type af varmepumpe til individuel opvarmning i Danmark. Naturgasfyret er valgt som reference til den nedre grænseværdi grundet sin store udbredelse som individuel opvarmningsform i Danmark.

Rangeringsmodellen på 2022 data blev først tilgængelig her på siden i januar 2024. Fjernvarmeforsyningerne kan derfor være rangeret efter to forskellige rangeringsmodeller afhængig af tidspunktet for aflæsning. Energistyrelsen vil fremadrettet bestræbe sig på at opdatere rangeringsmodellen umiddelbart efter, at Energinet har offentliggjort datagrundlaget herfor. Herved forventes fjernvarmeforsyningerne fremadrettet at kunne aflæse deres rangering for et specifikt år efter samme årsspecifikke rangeringsmodel.

Fjernvarmeforsyningen opfordres i deres aflæsning af modellen til at tage udgangspunkt i den budzone på elmarkedet, hvor fjernvarmeforsyningen geografisk hører til. 

Modellernes grænseværdier er beregnet inklusiv CO2-ækvivalenter. 

Der kan læses mere om modellens udformning og de bagvedliggende beregningsforudsætninger i metodenotatet nedenfor.

Rangeringskategorien skal som udgangspunkt fremgå ved fakturering og offentliggøres på virksomhedens hjemmeside eller lignende online platform. Der henvises til energioplysningsbekendtgørelsen for de nærmere regler herom.

Grønne omstillingsplaner

Anbefalingernes formål er at guide fjernvarmeselskaberne til at fremvise deres planer for at gennemføre den grønne omstilling. Offentliggørelsen af planer er et krav, men indholdet er ikke forpligtende. Samtidig giver det fjernvarmeselskaberne mulighed for at promovere deres indsats i opnåelsen af Danmarks klimamål. Fjernvarmeselskaberne skal offentliggøre planerne på selskabets hjemmeside.

Energistyrelsen anbefaler, at de grønne omstillingsplaner indeholder følgende: 

  • Oversigt over eksisterende produktionsenheder opdelt efter, hvorvidt enheden er fossil, CO2 – neutral, affalds- eller el-baseret. Her henvises til definitionerne, som også anvendes i vejledningen til projektbekendtgørelsen. 
  • Det anbefales som minimum at inkludere informationer som: Brændsel, anlægstype, termisk kapacitet (MW), lasttype, seneste års produktion (MWh) og idriftsættelsesår. 
  • Oversigt over planlagte CO2 – neutrale eller el-baserede produktionsenheder opdelt efter, hvorvidt enheden er brændselsbaseret, el-baseret eller andet. 
  • Det anbefales som minimum at inkludere informationer som: Brændsel, anlægstype, termisk kapacitet (MW), lasttype, planlagt årlig produktion (MWh), planlagt idriftsættelses år og planlagt investeringsomkostning. 

Se anbefalingerne for grønne omstillingsplaner

Rangeringsmodel for 2022 emission
 

Rangeringsmodel 2022 (DK1) (figur)

Rangeringsmodel 2022 (DK2) (figur)

Metodenotat

Tidligere års rangeringsmodeller

Rangeringsmodel for 2021 emission
 

Rangeringsmodel 2021 (125%) (figur) 

Rangeringsmodel 2021 (200%) (figur)

Metodenotat for rangeringsmodel for 2021 emission 

Kontakt

Markus Jonas
Fuldmægtig (+45) 3395 1209
Mere om Varme