Overskudsvarme

Overskudsvarme

I december 2023 afsluttede Energistyrelsen sin første monitorering af overskudsvarmeområdet. Læs mere og hent den fulde afrapportering.

Monitorering over udnyttelsen af overskudsvarme 2020-2022

Der er aftalt ny regulering af overskudsvarmeområdet med en række politiske aftaler indgået i 2018, 2019, 2020 og 2021, og som det fremgår af en ”Opfølgende aftale ifm. Klimaaftale for energi og industri mv." (2021), er det besluttet, at ”udviklingen i udnyttelsen af overskudsvarme monitoreres og afrapporteres til aftalepartierne”. 

Energistyrelsen har i december 2023 færdiggjort den første monitorering for perioden 2020-2022. Monitoreringen baserer sig på tal fra Energistyrelsens Energiproducenttælling, som blandt andet indeholder information om overskudsvarme udnyttet til fjernvarmeproduktion.

Monitoreringen viser udviklingen i udnyttelsen af overskudsvarme fordelt på en række hovedtal. Det gælder f.eks. udviklingen i, hvor meget overskudsvarme, der udnyttes i fjernvarmenettet, størrelsen på overskudsvarmeleverancerne, udnyttelsen af overskudsvarme fordelt på regioner, hvor stor en del af overskudsvarmen, der opgraderes med varmepumpe, samt hvilke brancher overskudsvarmen kommer fra. Endelig viser monitoreringen en oversigt over andelen af overskudsvarme i de enkelte fjernvarmenet.

Hovedobservationerne i rapporten er bl.a.:

  • Et mindre fald i udnyttelsen af overskudsvarme i 2022
  • Mere end 80 pct. af overskudvarmen kan bruges direkte i fjernvarmen uden varmepumpe
  • Få leverandører står for langt det meste af overskudsvarmen

Læs den fulde rapport ”Monitorering af udnyttelsen af overskudsvarme for perioden 2020-2022"

Varmegruppen
Mere om Varme