Støjberegner for varmepumper

En varmepumpe kan være en god løsning, hvis du vil spare på energien. Hvis du har besluttet dig for at installere en luft-vand-varmepumpe, bør du finde en hensigtsmæssig placering af den udvendige del af varmepumpen for at undgå unødige støjgener for dig selv og dine omgivelser.

Energistyrelsen har udviklet et støjberegningsprogram

Der er regler for, hvor meget din varmepumpe må støje ved skel. Det er imidlertid ikke muligt at måle støjniveauet, før varmepumpen er installeret. Derfor har Energistyrelsen udviklet et lille støjberegningsprogram, som kan hjælpe dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering til din luft-vand-varmepumpe. Beregningen er alene orienterende og tager udgangspunkt i de oplysninger, som du kan indhente fra leverandøren af luft-vand-varmepumpen.

Støjberegneren

Vejledningen Styr på støjen – en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Mere om Varme