Fakta om vindenergi på hav

Vindenergi er en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark.

I dag stammer mere end 40 pct. af den samlede danske elproduktion fra vindmøller, og samtidig er det at opstille nye vindmøller på land en af de billigste måder at udvide elproduktionen på. 

Dermed spiller vindenergi en vigtig rolle i omstillingen af energisystemet, som skal sikre, at Danmark i 2050 er uafhængig af fossile brændsler.

Historien om vindenergi i Danmark går langt tilbage. Vindmølleindustriens udvikling har ud fra en historisk synsvinkel været en succes. Læs om den historiske udvikling fra 1974 til 2011, og om de milepæle, som har været med til at præge og fremme udviklingen.

Læs om vindmølleindustriens historiske udvikling

Pionérindustri udviklet i Danmark

Havvindenergi blev udviklet på baggrund af den danske succes med landvind. Danmark var det første land i verden til at opstille en havvindmøllepark med parken Vindeby ud for Lolland i 1991. I 2002 opførte Danmark Horns Rev 1, der var første havvindmøllepark i stor skala. 

Danmark har 17 etablerede havvindmølleparker, hvor den samlede kapacitet ligger på 2644,1 MW. Få et overblik over parkerne på kortet nedenfor.

grafik: Oversigt over Danmarks Havvindmølleparker

En underkategori af havvindmøller er kystnære møller. Det er vindmøller, der bliver stillet op nær kysterne rundt om i Danmark.

Kommuners muligheder for at investere i vindmøller

I Danmark er det muligt for en kommune at investere i vindmøller – både på land og på havet.

Læs Energistyrelsens notat her:

Kommuners muligheder for at investere i vindmøller 

Ordninger til fremme af vedvarende energi

Der er store planer for udviklingen af havvind i Danmark, med 9 GW udbudt frem imod 2030, og Esbjerg Erklæringen lover 35 GW havvind i Nordsøen i 2050. 

Læs mere om de 9 GW i udbud

Læs om krav til servicering af vindmøller og om teknisk certificering

Havvindmøller etableret efter udbud

Havvind opstilles ved udbud, hvor staten finder områder som er oplagte til havvind, igennem screeninger og miljøundersøgelser. Områder bliver så udbudt og udviklere giver bud på hvor meget de vil betale for at stille havvindmøller på området. 

Elektricitet produceret på havvindmølleparker afregnes med en fast afregningspris, hvis de er blevet etableret efter et statsligt udbud. For hver havvindmøllepark bliver den faste afregningspris bestemt gennem udbud. Derfor varierer størrelsen af den faste afregningspris mellem havvindmølleparkerne. Ved en fast afregningspris udgør pristillægget forskellen mellem markeds¬prisen og den afregningspris, der er fastlagt i udbuddet. Som det er tilfældet for landvindmøller, ydes der kun pristillæg til havvindmøller i løbet af en given støtteperiode. Når støtteperioden er udløbet, vil elektriciteten således skulle afsættes til markedspris uden pristillæg.

Havmøller etableret uden for udbud

Vindmøller på havet støttes via samme støtteordning som landmøllerne, når de er etableret uden for udbud gennem den såkaldte åben-dør-procedure.

Læs mere om Åben-dør-proceduren

Kontakt

Anette Norling
Chefkonsulent (+45) 3392 6735
Anja Lundberg
Specialkonsulent (+45) 3392 6819
Tobias Grindsted
Chefkonsulent (+45) 3392 6640