Lovgivning vedrørende havvindmøller

VE-loven

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi

Elforsyningsloven

Bekendtgørelse af lov om elforsyning

VVM-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet

Bekendtgørelse om konsekvensvurdering

Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet

Miljøvurderingsloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen

Miljøvurderingsbekendtgørelsen til miljøvurderingsloven

Teknisk certificering og servicering af vindmøller (CAS)

På Energistyrelsens side for teknisk certificering og servicering af vindmøller finder du information om gældende regler og forpligtelser vedrørende certificering og servicering af vindmøller.

Teknisk certificering og servicering af vindmøller (CAS)

Gældende regler om teknisk certificering og servicering af vindmøller (CAS)

Bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.