Miljøvurderinger - Energiø Nordsø

Nye modeller for Energiø Nordsøen skal analyseres 

Regeringen besluttede den 28. juni 2023 at udskyde igangsætningen af udbuddet af Energiø Nordsøen. Det er fortsat ambitionen at realisere en energiø for at indfri havvindspotentialet i Nordsøen, men pga. udfordringer med økonomien, skal alternativer, som kan gøre projektet rentabelt, undersøges. 

Se pressemeddelelsen: Nye modeller for Energiø Nordsøen skal analyseres

Arbejdet med Plan for Program Energiø Nordsøen og tilhørende miljøvurderinger er derfor sat på pause, som følge af den politiske beslutning. De igangværende forundersøgelser (geoscience-, metocean- og miljøundersøgelser) færdiggøres og afrapporteres løbende, og forventes færdigrapporteret i juni 2024.

Energiø Nordsø

Energiø Nordsø skal placeres 80-100 km ud for kysten ved Thorsminde på Jyllands vestkyst ved Nissum Fjord. Hvem der skal etablere den inddæmmede ø, afgøres ifølge planen med en vinder af et udbud i 2024, mens opførelse af havvindmølleparker forventes udbudt herefter.

Det er forventningen at Energiø Nordsø kommer til at bestå af en inddæmmet ø med eksportkabel til den jyske vestkyst, et landbaseret anlæg (landkabler og landstation), havbaserede anlæg (havvindmøller med internt net og eksportkabler til den indæmmede ø), og interconnectorer til udlandet. En beslutning omkring ilandførings- og nettilslutningspunkter forventes truffet i efteråret 2021.

Den samlede miljøvurderingsproces for Energi Nordsø består af flere elementer:

  • Udarbejdelse af en miljøvurdering af den samlede plan for Energiø Nordsø. Tidspunkt: 2021/2022
  • Udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget. Tidspunkt 2022-2023
  • Når koncessionsvinderne til byggeriet af hhv. den inddæmmede ø og havvindmølleparkerne er udpeget, skal koncessionsvinderne gennemføre miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af de konkrete projekter for den inddæmmede ø og havvindmølleparkerne.

Kontakt

Maj Holst
Chefkonsulent (+45) 3395 1277