Miljøvurderingsproces - Energiø Bornholm

Plan- og miljøvurderingsproces – Energiø Bornholm

Hér kan du finde informationer om plan- og miljøvurderingsprocessen for Energiø Bornholm.

Med Klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020 besluttede et bredt flertal i Folketinget, at der skulle etableres to energiøer i Danmark– én i Nordsøen og én på Bornholm. Hertil er det besluttet, at havvindmølleparkerne til Energiø Bornholm skal have en tilkoblet kapacitet på minimum 3 GW med mulighed for 0,8 GW overplanting.

Det er forventningen, at Energiø Bornholm kommer til at bestå af et havbaseret anlæg (havvindmøller med internt kabelnet, transformerplatform og eksportkabler til Bornholm), et landbaseret anlæg på Bornholm (landkabler og landstation), som vil udgøre selve energiøen på Bornholm, et eksportkabel fra Bornholm til Sjælland, et landbaseret anlæg på Sjælland og en udlandsforbindelse til Tyskland. 

Den samlede plan- og miljøvurderingsproces for Energiø Bornholm består af flere elementer:

  • Udarbejdelse af Plan for Program Energiø Bornholm, sammenfattende redegørelse og miljøvurdering af planen.
  • Udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering af landanlægget. Læs mere om processen for landanlægget: Energinet
  • Når koncessionsvinder til etableringen af havvindmølleparken er udpeget, skal koncessionsvinder gennemføre miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt for havvindmølleparken. Læs mere om udbudsprocessen.

 

Kontakt

Maj Teglbrænder Holst
Chefkonsulent (+45) 3395 1277
Tina Risgaard Rosted
Chefkonsulent (+45) 3395 5193