Miljøvurderingen af planen for Nordsøen I

Miljøvurderingen af planen for Nordsøen I

Læs om miljøvurderingsprocessen for Nordsøen I – herunder tidsplan for høringer og høringsmateriale.

Miljøvurderingen af planen for Nordsøen I har til formål at vurdere på et strategisk niveau de sandsynlige miljøkonsekvenser forbundet med de anlæg, der følger af planen. Planen omhandler både anlæg på havet og på land. Anlæg på havet udgøres bl.a. af havvindmøller, transformerplatforme og søkabler, mens anlæg på land udgøres af nedgravede kabler, højspændingsstationer og eventuelle nødvendige netforstærkninger.

1. offentlighedsfase vedr. miljøvurderingen af planen for Nordsøen I

Energistyrelsen gennemfører en offentlig høring vedrørende miljøvurderingen af planen for Nordsøen I. Energistyrelsen inviterer borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i de kommende havvindmølleparker i Nordsøen I til at indsende deres ideer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøvurderingen af planen for Nordsøen I. 

Miljøvurderingen af planen for Nordsøen I, og herunder idéhøringen, igangsættes på baggrund af den politiske Klimaaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022, selvom der fortsat mangler en endelig politisk beslutning om placering af de konkrete havvindmølleparker. Dette foretages for at understøtte, at parkerne kan etableres rettidigt ift. Klimaftalens målsætning om etablering inden udgangen af 2030.

Idéhøringen løber i perioden mandag den 6. marts til fredag den 31. marts 2023. 

Vi skal have dine idéer og forslag senest fredag den 31. marts kl. 12.00. Disse skal sendes skriftligt pr. e-mail til postkassen: nordsoen1@ens.dk

Høringsmaterialet finder du under "Høringsmateriale" nedenfor.

I den samme periode bliver der foretaget en høring af nabostater (Tyskland og Norge) over planens grænseoverskridende miljøpåvirkninger (ESPOO-høring) i henhold til ESPOO-konventionen. I Danmark er Miljøstyrelsen ansvarlig myndighed for ESPOO-konventionen.

Drop in-møde torsdag den 23. marts 2023

Energistyrelsen og Energinet holder et drop-in møde i forbindelse med denne idéhøring. Der vil ikke være oplæg, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Energistyrelsen og Energinet om planen og den efterfølgende proces mod et etableret projekt. 

Interesserede er velkommen torsdag den 23. marts mellem kl. 15 og kl. 18:30 i Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel. Vi sørger for kaffe og lidt sødt. Alle er velkomne uden tilmelding. 

Efter høringen vil Energistyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene beslutte hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses i miljøvurderingen af planen for Nordsøen I.

Energistyrelsen forventer at sende resultatet af miljøvurderingen af planen i 2. offentlig høring i første halvdel af 2024. 

Der vil ud over miljøvurderingen af planen også skulle foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af de konkrete projekter på havet og på land, med inddragelse af offentligheden ved høringer.  

Kontakt

Alf Skovgaard
Specialkonsulent (+45) 3395 5162
Karoline Edelvang
Specialkonsulent (+45) 3395 5220
Jasper Maaholm
Fuldmægtig (+45) 3395 1217