Udbud og data for energiøerne

Udbud og data for energiøerne

Læs om udbudsprocessen for energiøerne og få overblik over relevant baggrundsmateriale om projektet, herunder markedsdialoger og forundersøgelser.

Energistyrelsen ønsker at optimere rammerne for udbudsprocessen af energiøerne så meget som muligt, så man sikrer en omkostningseffektiv og optimal løsning for etablering af energiøen til gavn for hele samfundet.

Forundersøgelser

Der gennemføres i forbindelse med udbuddet af energiøerne en lang række forundersøgelser og miljøvurderinger i de kommende år. Forundersøgelser inkluderer geofysiske, geotekniske og miljømæssige undersøgelser samt indsamling af metocean-data, og varetages af Energinet. Se link til resultatet af forundersøgelserne nedenfor. 

Læs om forundersøgelserne for energiøerne (materialet er på engelsk )

Markedsdialoger

Energistyrelsen, som står bag energiøerne, er løbende i dialog med ”markedet”, herunder potentielle bydere og relevante brancher. Formålet med markedsdialogerne har været at blive klogere i forhold til energiøen, både teknisk, kommercielt og i forhold til, hvordan energiøen skal tænkes ind i et bredere energisystem. Derudover er dialogerne blevet brugt til at få afgrænset omfanget af forundersøgelserne. Se link til markedsdialogerne nederst på denne side (materialet er på engelsk). 

Udbud af ø-konceptet for Energiø Nordsøen

Prækvalifikationen til at blive statens private medejer af Energiø Nordsøen forventes afholdt i løbet af 2023, hvilket betyder, at private parter allerede nu opfordres til at gå i gang med at forberede sig og danne konsortier for at være klar i tide til det kommende udbud. 

Forud for prækvalifikationen vil Energistyrelsen og dens finansielle rådgiver, EY, gennemføre en såkaldt ”go-to-market”-proces, der har til formål at øge markedskendskabet til det kommende udbud. Kampagnen løber henover de næste måneder og vil være baseret på offentligt tilgængelig information for at sikre konkurrence, gennemsigtighed og lige vilkår for alle tilbudsgivere. Som en del af kampagnen har Energistyrelsen og EY udgivet en teaser, som skitserer projektet og dets investeringscase. Teaseren kan tilgås via nedenstående link, som også indeholder de relevante kontakter, der kan kontaktes for yderligere detaljer.

Læs mere om udbudsprocessen og markedsdialogerne (materialet er på engelsk )

Energiø Bornholm Havvindmøllepark

Energiø Bornholm kan fra 2030 levere en kapacitet på 3 GW, hvilket svarer til 3,3 mio. danske hustandes elforbrug. Dermed vil Energiø Bornholm forøge mængden af havvind i Danmark markant set i forhold til i dag. Energiøen bliver dermed et af Danmarks vigtigste infrastrukturprojekter og en af hjørnestenene i den grønne omstilling. Læs om udbuddet af Energiø Bornholm Havvindmøllepark nedenfor.

Læs mere om udbuddet af Bornholm Energiø Havvindmøllepark (på engelsk )