Energistyrelsens whistleblowerordning

Du kan f.eks. indberette om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer i styrelsen, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Indberetning kan ske ved brug af den digitale løsning via følgende link til portalen:

Gå til Energistyrelsens whistleblowerportal

Det er muligt at indberette anonymt. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter. Hvis du ønsker at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos m.v. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Hvis du indberetter til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Energistyrelsens netværk, eller via linket til ordningen på Energistyrelsens hjemmeside, vil dette evt. blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Energistyrelsens netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen (https://wb.kefm.dk) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Energistyrelsens netværk.

Din henvendelse behandles af enheden HR og Udvikling og eventuelt også den juridiske enhed. Når du sender oplysninger ind, ser vi på dem hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den digitale løsning. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på evt. spørgsmål fra os.

Kontaktoplysninger

Energistyrelsen, HR og Udvikling, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København.

Mere om Om os