Jurist i Energistyrelsen

Jurist i Energistyrelsen

I Energistyrelsen har vores jurister et samfundsvigtigt ansvar med at skabe de juridiske rammer for den grønne omstilling.

Vi har over 100 dygtige jurister, som hver dag gør en grøn forskel gennem de juridiske kerneopgaver. Hos os får du et stort ansvar uanset om du er nyuddannet eller har mange års erfaring inden for faget.

 

Juridiske kerneopgaver

De juridiske kerneopgaver i Energistyrelsen består af udarbejdelse af lovgivning, ministersager, konkret afgørelsesvirksomhed, udarbejdelse af juridiske notater, juridiske bestillinger og statsstøtte. 

Nyuddannet jurist

For at udvikle og styrke dig som ny jurist, tilbyder vi en Juristuddannelse skræddersyet til nyansatte jurister med mindre end tre års erfaring på arbejdsmarkedet. Formålet er at give dig en grundig oplæring og introduktion til arbejdsopgaverne. Du tilknyttes en juridisk mentor fra egen afdeling. Mentorordningen er et gensidigt, udviklende samarbejde mellem mentor og jurist, som har forskellig erfaring og viden, hvor begge kan opnå læring og få nye indsigter.

Tæt samarbejde med Klima- Energi- og Forsyningsministeriet

Som jurist i Energistyrelsen fungerer man f.eks. som rådgiver i juridiske og retslige spørgsmål i alle sammenhænge, hvor det er vigtigt at have styr på de love og regler, som er gældende for området. Det kan også være, at man skal være med til at præge retningen for det område man arbejder med, i form af f.eks. udarbejdelse af lovgivningen på området eller ved at være Energistyrelsens/Danmarks talerør i forskellige nationale og internationale fora. 

Mere om Job