Jurist i Energistyrelsen

Vi har over 100 dygtige jurister, som hver dag gør en grøn forskel gennem de juridiske kerneopgaver. Hos os får du et stort ansvar uanset, om du er nyuddannet eller har mange års erfaring inden for faget.

Juridiske kerneopgaver

De juridiske kerneopgaver i Energistyrelsen består af udarbejdelse af lovgivning, ministersager, konkret afgørelsesvirksomhed, udarbejdelse af juridiske notater, juridiske bestillinger og statsstøtte. 

Nyuddannet jurist

For at udvikle og styrke dig som ny jurist, tilbyder vi en Juristuddannelse skræddersyet til nyansatte jurister med mindre end tre års erfaring på arbejdsmarkedet. Formålet er at give dig en grundig oplæring og introduktion til arbejdsopgaverne. Du tilknyttes en juridisk mentor fra egen afdeling. Mentorordningen er et gensidigt, udviklende samarbejde mellem mentor og jurist, som har forskellig erfaring og viden, hvor begge kan opnå læring og få nye indsigter.

Tæt samarbejde med Klima- Energi- og Forsyningsministeriet

Som jurist i Energistyrelsen fungerer man f.eks. som rådgiver i juridiske og retslige spørgsmål i alle sammenhænge, hvor det er vigtigt at have styr på de love og regler, som er gældende for området. Det kan også være, at man skal være med til at præge retningen for det område man arbejder med, i form af f.eks. udarbejdelse af lovgivningen på området eller ved at være Energistyrelsens/Danmarks talerør i forskellige nationale og internationale fora. 

Mød et par af vores jurister

Nedenfor kan du læse om to af vores jurister og få indblik i, hvad de laver i Energistyrelsen, og hvad der driver dem i jobbet.

Mød nyuddannede Anna, der arbejder med statsstøtte og EU-ret

Læs om Vian, der er jurist og arbejder med ressourcestyring og trivsel i et stort team 

Søg job som jurist i Energistyrelsen

Se vores aktuelle stillingsopslag

Mere om Job