Malene Hein Nybroe

Malene Hein Nybroe

”Jeg trives godt, når der er tryk på kedlerne, og der skal handles hurtigt på et ufuldstændigt grundlag. Og jeg ved også, at jeg tænker klart under pres”.

Mød Malene, der har ansvaret for at føre tilsyn med de danske el- og gasselskaber, så de er rustet til at håndtere ethvert tænkeligt krisescenarie.

 
En flot efterårsdag da Malene Hein er omkring 30 år, er hun taget ud på en sejltur i familiens Maxi 95 på Øresund. Som hun har gjort det mange gange før. Med ombord på båden har hun sin aldrende far. Vinden er rimelig svag, og det tegner til at blive en helt udramatisk tur.

På et tidspunkt blæser efterårsvinden ind på skibet bagfra og får storsejlet til at blafre. Og ruskende sejl vil man helst undgå, da det gør det svært at balancere båden og påvirker sejloplevelsen. Faderen, der er en rutineret skipper, forsøger derfor at stramme sejlet op ved at holde bommen i ro med et fast greb. For en stund lykkedes det ham at få sejlet til at makke ret. Men så pludselig går det galt. Et uventet vindstød løfter faren med så stor kraft, at han bliver kastet i vandet.

Malene indser straks situationens alvor og får hurtigt gjort klar til at vende båden. Hun ved, at det er nødvendigt at udføre en perfekt ”mand-over-bord”-manøvre, hvis faderen, der har dårligt hjerte, ikke skal bringes i livsfare:

”Selvom jeg selvfølgelig er bange for at fejle, føler jeg mig ekstremt fattet og bevidst om, hvad jeg skal gøre. Det lykkedes mig også at lave manøvren, så den sidder lige i skabet, hvis man lige ser bort fra, at jeg samler ham op med motoren tændt. Men det er en kalkuleret risiko, jeg løber for at være sikker på, at jeg ikke kommer til at drive forbi min far og er nødt til at vende rundt en gang til”.

Evnen, til at tænke klart når situationen spidser til, er i høj grad en egenskab, Malene trækker på, når hun sammen med sit team på 34 medarbejdere i Center for Beredskab er med til styre Danmarks energiforsyning igennem nationale kriser – senest en COVID-19-pandemi og en historisk alvorlig energikrise.

Fra stille liv til fast gæst på direktionsgangen

Efter at have afsluttet sit studie i byplanlægning på DTU blev Malene ansat i Energistyrelsen, hvor hun arbejdede tre år i et såkaldt ”varmeplan-kontor”, inden hun i 1999 tiltrådte et job i Energinet. Her beskæftigede hun sig med langsigtet planlægning af el- og gassystemet, indtil hun i 2012 blev udnævnt til chef for den enhed i selskabet, der førte tilsyn med el- og gasselskaberne på beredskabsområdet – en opgave som i september 2019 blev overdraget til Energistyrelsen.

Det blev anledningen til, at man samlede en håndfuld relevante medarbejdere fra forskellige afdelinger og oprettede Center for Beredskab. Sidenhen er afdelingen vokset til 35 medarbejdere med to kontorchefer, hvoraf Malene altså er den ene:

”I rigtig mange år var området "beredskab" ikke noget, der havde synderlig bevågenhed. For i Danmark er det blevet en selvfølge, at der kommer lys i lampen, hver gang vi tænder stikkontakten, og at vi kan få bilen tanket, når der er brug for det. Men det ændrede sig markant, da corona-virussen ramte landet i marts 2020, og nærmest fra den ene dag til den anden rykkede beredskab og krisestyring højt op på dagsorden”, fortæller Malene.

Flere måneder i træk blev der hver dag holdt krisestabsmøder med styrelsens direktør og vicedirektører, og der kom lynhurtigt en anden bevidsthed om vigtigheden af krisestyring. Eksempelvis blev det under nedlukningen besluttet, at man ikke måtte sende sine børn i daginstitution, medmindre man var kritisk personale. Og da energisektoren per definition er samfundskritisk, fik Malenes team hurtigt travlt med at finde løsninger på alt fra nødpasning til forældre i afgørende funktioner - til transport af varer over grænser samt levering af brændsler.

På billedet står Malene Hein Nybroe placeret foran en planche, som bliver kaldt ”Energikrisens Bingoplade"

Som medarbejder i Center for Beredskab handler en stor del af jobbeskrivelsen om at lave risikovurderinger og stille det nødvendige, men ikke altid populære spørgsmål: Hvad er nu det værste, der kan ske, når vi står i denne situation? På billedet står Malene Hein Nybroe placeret foran en planche, som bliver kaldt ”Energikrisens Bingoplade”, hvor eksperterne i afdelingen er kommet med deres forudsigelser til potentielle krisescenarier for Danmark (© Energistyrelsen).

En ny krise melder sig

Kort tid efter at corona havde sluppet sit tag, og restriktionerne blev fjernet, opstod der mulighed for, at Malene kunne blive udsendt til Ukraine som energirådgiver på en langtidskontrakt. Men opholdet blev afbrudt af sikkerhedsmæssige årsager blot få uger efter ankomsten til Kyiv, da Rusland som bekendt invaderede landet i februar 2022.

Krigen medførte et stop for import af russisk gas og olie til Europa, og det betød, at Danmark og resten af Europa pludselig stod midt i en omfattende forsyningskrise. Derfor fik Malene tilbage i Center for Beredskab nu særdeles travlt med at identificere og vurdere potentielle trusler og risici, og med angrebene på Nord Stream-ledningerne øst for Bornholm i september måned blev behovet for klar krisestyring kun endnu mere presserende:

”Krigen i Ukraine - og senere episoden i Østersøen - viser, hvor sårbar vores kritiske infrastruktur er, og hvor hurtigt energiforsyningen og cybersikkerheden kan blive påvirket af ydre omstændigheder. Men det fortæller også noget om, hvorfor det er afgørende, at vi har 100% styr på vores beredskabsplaner og backupforsyninger. I Center for Beredskab sørger vi for at stille krav til energiselskaberne, så de er klar til håndtere de værst tænkelige scenarier. Og vi fører også tilsyn med virksomhederne ved fysiske besøg, hvor vi vurderer, om de rent faktisk kan leve op til de krav, der stilles til dem”, forklarer Malene.

De indsigter Center for Beredskab får om elselskabernes beredskabsarbejde, tages med ind i samarbejdet med andre myndigheder. Eksempelvis indgår Energistyrelsen på vegne af energisektoren i den nationale operative stab (NOST), som er politiets koordinerende organ, der har til opgave at håndtere kriser, hvis de indtræffer i Danmark.

En lidt atypisk afdeling

Spørger man hende, hvad der kendetegner opgaverne i Center for Beredskab, fremhæver Malene, at de i høj grad er "to-the-point" og "handlingsorienterede":

”Det at skulle håndtere beredskabshændelser handler meget ofte om at agere på et ufuldstændigt grundlag uden at være sikker på, at alt er undersøgt til bunds".

Det, der også ifølge Malene gør arbejdet i Beredskab spændende og sjovt, er den enorme, faglige bredde, som opstår af, at centret skal kunne dække fire komplekse energisystemer:

”Systemerne (el, varme, gas og olie) adskiller sig meget fra hinanden, både teknisk, ejerskabsmæssigt, regulatorisk og markedsmæssigt, og den bredde skal vi kunne favne. Oven i det skal så lægges evnen til at udarbejde beredskabsplaner, viden om cybersikkerhed og forståelsen for, hvordan vi skal agere som myndighed. Dét kan vi kun dække af ved at samle en masse specialister og samarbejde – for intet enkelt menneske vil kunne gennemtænke alle de vinkler alene”.

Malene lægger også vægt på, at hendes medarbejdere selv har lyst til at drive opgaverne på egen hånd, og selv skal kunne finde ud af at komme til hende, hvis de har brug for hjælp:

”Som leder praktiserer jeg et udbredt ”frihed under ansvar”-princip, hvor folk overvejende selv sørger for fremdrift i projekterne. Og den ledelsesfilosofi passer godt til de profiler, der er ansat i afdelingen!”, afslutter Malene.

Læs flere "Mød en medarbejder"-portrætter

Læs mere om, hvad Center for Beredskab laver

Se vores ledige stillinger

Coco Heitman
Fuldmægtig (+45) 3395 5031