Anna Beatriz Kruse

Anna Beatriz Kruse

”Der er lidt en opfattelse blandt nyuddannede jurister, at det er mere fint med et job i ét af de store advokathuse end i staten. For mig var det et helt bevidst valg at søge ind i det offentlige”.

Mød nyuddannede Anna, der arbejder med at sikre, at danske støtteordninger til blandt andet vedvarende energi overholder EU’s statsstøtteregler

Egentlig havde Anna regnet med at gå ”den klassiske juristvej” med dertil hørende karakterræs på studiet, relevant studentermedhjælperjob og fuldt fokus på at lande et job i et stort, prestigefyldt advokatkontor. Men ret hurtigt opdagede hun, at det konstante pres om at levere på absolut topniveau ikke var den rigtige tilgang for hende. Derfor tog hun allerede på sin bacheloruddannelse en beslutning om at tage orlov fra studierne for at udleve drømmen om en sæson som ’skibums’ i de franske Alper. Og dén oplevelse gav hende fornyet energi og lyst til at fortsætte studierne:

”For mig var det vigtigt at tage tingene i mit tempo. Jeg kunne mærke, at jeg ikke havde det godt med det store eksterne pres fra omgivelserne og den ret så stressede stemning, der er på studiet. Jeg klarede mig godt igennem fagene, men havde jeg ikke taget et par pauser undervejs, kan jeg godt være i tvivl, om jeg overhovedet havde gennemført studierne”, fortæller Anna.

Eventyrlysten og behovet for at gå egne veje var grunden til, at Anna efter at have færdiggjort sin uddannelse valgte at læse en akademisk forskningsgrad – en såkaldt LLM – i international energi- og miljøret på et universitet i Skotland i stedet for at gå direkte ind i et job.

Fordelene ved at vælge en styrelse

Alle veje fører som bekendt til Rom, og skæbnen vil så netop, at det er under studieopholdet i Skotland, at Anna får øje på den ledige stilling i jurateamet hos Energistyrelsen:

”Der er lidt en opfattelse blandt nyuddannede jurister, at det er mere fint med et job i ét af de store advokathuse end i staten. Både fordi lønnen er bedre, der er en del flere frynsegoder, så er der jo chancen for at blive partner. Men for mig var det et helt bevidst valg at søge ind i det offentlige”.

Anna påpeger, at én af fordelene ved at arbejde med statsstøttede projekter er berøringen med rigtig mange fag- og retsområder i styrelsen. Det gør, at hun får et indgående kendskab til det arbejde, der pågår på tværs af styrelsen med at opfylde de nationale klimamålsætninger samtidig med, at hun lærer nye områder at kende.

En lige så vigtig grund til, at Anna er glad ved sit arbejde i Energistyrelsen, er muligheden for at både at udleve sine faglige ambitioner samtidig med, at hun også kan dyrke private interesser:

”I det år jeg har været ansat i Energistyrelsen, har det for mig handlet meget om at bevise, at jeg kan finde ud af at bruge de faglige værktøjer, jeg har tillært mig på jurastudiet, og at de vurderinger og notater, har en kvalitet, jeg kan stå inde for. På den måde er jeg meget ambitiøs med mit arbejde”.

Og hun supplerer:

”Men heldigvis udelukker det ikke, at jeg også kan bruge tid på ting og projekter, der optager mig privat. Eksempelvis ’wakeboarder’ jeg (red: lidt som at stå på snowboard – bare på vand i stedet for sne), og jeg vil også gerne forbedre mit fransk og have tid til venner og familie. En klar fordel ved at arbejde i Energistyrelsen er, at man rent faktisk kan kombinere et meningsfuldt og spændende arbejdsliv med et aktivt fritidsliv", forklarer Anna.

""

Her ses Anna til møde med mentoren, Kristen, og kontorchefen, Claus (th.). Begge har været fantastiske til at give brugbar og konstruktiv feedback på de vurderinger og notitser, Anna har arbejdet med i det seneste års tid (©Energistyrelsen).

God introduktion til nye medarbejdere

Som ny på en arbejdsplads kan den første tid være en rigtig svær periode, hvor man kan have vanskeligt ved at vurdere, hvornår man har løst ens opgaver godt nok. Det forhold gør sig specielt gældende for nyuddannede. Derfor har det også ifølge Anna været superfedt at opleve, at styrelsen lægger meget energi i at nye kolleger får en god start i afdelingen – ikke mindst fagligt.

Som jurist med under tre års anciennitet i staten bliver man for eksempel tilbudt et treårigt skræddersyet udviklingsforløb kaldet ”Juristuddannelsen”. Her får man en grundig og systematisk oplæring i de juridiske kerneopgaver, understøttelse i form af supplerende juridiske kurser og mulighed for rokering eller udveksling, fx til andre styrelser eller departementet.

Anna fremhæver også styrelsens mentorordning, hvor man det første år tilknyttes en fast, erfaren medarbejder, der kan hjælpe én med generel rådgivning og sparring på de daglige opgaver. Det har gjort, at hun hurtigere har fået følelsen af at skabe værdi og levere ind til opgaveløsningen i afdelingen.

Endelig har Anna været meget positivt overrasket over, at hendes kontorchef har afsat tid til at give hende konkret og konstruktiv feedback på hendes vurderinger og notitser:

”Når jeg har afleveret en opgave til min kontorchef, fx en vurdering af støttemuligheder på et brint- eller havvindprojekt, så nøjes han ikke bare med at sende et dokument med en masse røde streger tilbage. I stedet så aftaler vi typisk et møde, hvor han forklarer årsagen til den og den bemærkning. Derved får jeg en helt anden forståelse og medejerskab på de projekter, jeg arbejder med", slutter Anna.

Se vores ledige stillinger 

Læs flere "Mød en medarbejder"-portrætter

Coco Heitman
Fuldmægtig (+45) 3395 5031
Anna Beatriz Kruse
Fuldmægtig (+45) 3395 5106