Vian Hamdin Jamil

Vian Hamdin Jamil

”Der er en helt særlig stolthed forbundet med at arbejde med lovgivning og udvikling af et område, der fylder så meget i folks bevidsthed og er så afgørende for vores fælles fremtid”.

Mød Vian der arbejder med ressourcestyring og trivsel i et stort team

Der er et stykke vej fra behandling af sager om EU-borgers opholdsret efter EU-reglerne  og spørgsmål om skattelovgivning til rollen som teamleder i Energistyrelsen. Men efter godt otte år inden for det social- og skatteretlige område kunne Vian mærke, at tiden var inde til et jobmæssigt sporskifte:

”Efter at have prøvet kræfter med bl.a. juridisk sagsbehandling, lovarbejde og ministerbetjening i forskellige stillinger i centraladministrationen, var jeg efterhånden blevet afklaret med, at jeg gerne ville udfordre mig selv på en anden måde og prøve kræfter med ledelse, administration og medarbejderpleje. Så da opslaget som teamleder i Energistyrelsen poppede op i mit ’feed’, var jeg ikke et sekund i tvivl om, at jeg skulle søge jobbet”, fortæller Vian.

Vian fik jobbet og sidder i dag i Team Jura Classic, hvor hun arbejder med at planlægge og fordele opgaverne i en enhed bestående af ni jurister og tre studentermedhjælpere. Betegnelsen ’Jura Classic’ kommer af, at teamet leverer en bred vifte af juridisk rådgivning til alle centre i styrelsen fremfor at være specialiseret i ét specifikt fagområde.

Et stærkt purpose

Udover at få mulighed for at udleve drømmen om mere ledelseserfaring og interessen for at skabe større arbejdsglæde hos kollegerne, er skiftet til energi- og klimaområdet også et tilvalg af et område, der ligger Vian meget på sinde:

”I mine tidligere jobs har jeg også været med til at løfte en tung og vigtig opgave rent samfundsmæssigt, men der er en helt særlig stolthed forbundet med at arbejde med lovgivning og udvikling af et område, der fylder så meget i folks bevidsthed og er så afgørende for vores fælles fremtid. Og som mor til tre børn er jeg blevet langt mere optaget af klimasituationen og vil gerne gøre, hvad jeg kan for at skubbe tingene i en mere positiv retning. Det føler jeg, at jeg har rig mulighed for i Energistyrelsen”, siger Vian.

Teamleder med fokus på trivsel

Vian har ikke i forvejen haft berøring med ledelse af teams i de stillinger, hun havde siddet i før, men det er et område, hun rigtig gerne vil dygtiggøre sig inden for. Til gengæld har Vian masser af egne oplevelser fra en relativ lang karriere, hun kan trække på i det daglige. Eksempelvis har hun set, hvor vigtigt det er for trivslen i en afdeling, at teamlederen har blik for kollegernes personlighed og livssituation:

”Dét, at jeg har fået børn i en relativt tidlig alder, har trænet min evne til at sige fra og ikke tage flere opgaver ind, end jeg har kunnet gabe over. Som teamleder skal du kunne afkode, hvem der har nemt ved at sige fra i forhold til egne grænser, og hvem der sjældent siger nej, selvom de nok burde. Her forsøger jeg at skabe et trygt rum, hvor kollegerne i teamet kan være ærlige at sige: ”Jeg bliver lidt for presset over den her ekstra opgave, så kan den rykkes til næste uge, eller kan en anden tage den? Eller kan jeg få noget sparring, så vi kan få løst den ved fælles hjælp?”, lyder det fra Vian.

"" 

Små daglige aktiviteter som gåture og kontortræning, der ryster teamet sammen, er ifølge Vian afgørende for trivslen både hos den enkelte og teamet som helhed (©Energistyrelsen).

Det sociale spiller en stor rolle

En anden vigtig nøgle til at sikre motivation og arbejdsglæde hos den enkelte og ens team sker ved at opbygge et fællesskab, der rækker ud over det faglige:

”Det er enormt vigtigt at se hinanden i andre omgivelser end bare det faglige – også i arbejdstiden. Det er det, der bidrager til, at man gider møde ind på arbejdet. Ét er, at man brænder for sit arbejde, men man skal også helst have en interesse i kollegerne. Man ser nye sider af dem, man arbejder sammen med i hverdagen, og får noget andet end bare det faglige til fælles. Også med personer der ikke arbejder i ens kontor. Det er altid sjovere at kunne sige lidt mere end bare ”god dag” og ”farvel” til dem, man møder i kaffekøkkenet”, siger Vian.

Heldigvis oplever Vian, at både medarbejdere og ledelsen er meget indstillet på at investere ressourcer i at få skabt en arbejdsplads med høj trivsel og en stærk holdånd:

”Jeg tror meget på, at små afbræk i arbejdsdagen afkoblet fra opgaverne kan give mentalt overskud. For eksempel har jeg med opbakning fra min chef fået indført walk-and-talk-aftaler, hvor en kollega og jeg under en gåtur har mulighed for at drøfte stort og småt af såvel faglig som personlig karakter. Herudover er jeg kæmpefan af vores kontortræning, som foregår på tagterrassen hver mandag og onsdag. I en travl hverdag kan det netop være den velplacerede pause, som gør, at man får lyst til at præstere endnu bedre”, slutter Vian.

Læs flere "Mød en medarbejder"-portrætter

Se vores ledige stillinger 

 

Kontakt

Coco Heitman
Fuldmægtig (+45) 3395 5031
Vian Hamdin Jamil
Chefkonsulent (+45) 3395 0955