Om Energistyrelsen

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion og energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi, energiadministration og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Vi er således ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Samtidig varetager vi en række støtteordninger for vedvarende energi. Og vi varetager Danmarks interesser på energi- og forsyningsområdet i EU. Vi søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsens værdigrundlag

Vi går foran (vores rolle)

Vi driver store samfundsforandringer. Det kan vi kun, hvis vi evner og tør gå FORAN.

Vi skal hylde det udviklende og fremsynede. Vi skal fejre dem, der går foran – både ved at udvikle det helt nye og ved at forny og forbedre det bestående.

Vi skaber holdbare løsninger (vores faglighed)

Vi skal gå forrest, men alt hvad vi leverer, skal samtidig være fagligt HOLDBART under hensyn til økonomi og klima.

Vi skal skabe en holdbar organisation ved at sikre motivation og arbejdsglæde – og ved konstant at pleje og udvikle vores faglighed til at løse fremtidens udfordringer.

Vi dyrker samspillet (vores processer)

Vi kan ikke drive forandringerne alene. Vi gør derfor alt i tæt SAMSPIL med vores omverden – nær som fjern – og lader os nysgerrigt inspirere af indtryk udefra.
Samspillet skal dyrkes og plejes som en naturlig del af vores kultur og faglighed – internt og i forhold til vores samarbejdspartnere.

Vi griber ansvaret (vores tilgang)

Vi involverer, men vi tager også et klart ANSVAR for forandringen, for vores anbefalinger, og for at vi kommer fra tanke til resultat.

Vi er altid klar til at gribe ansvaret. Vi tager ansvar for os selv, for hinanden og for opgaven.

Mere om Om os