Om Energistyrelsen

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion og energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi, energiadministration og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Vi er således ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Samtidig varetager vi en række støtteordninger for vedvarende energi. Og vi varetager Danmarks interesser på energi- og forsyningsområdet i EU. Vi søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Mere om Om os