Organisation

Direktion
Morten Bæk
Morten Bæk, Direktør
Morten Bæk - Direktør
Morten Bæk blev udnævnt som direktør for Energistyrelsen den 1. januar 2014.
Morten Bæk har ansvaret for Energistyrelsens Center for Organisation.
Han har været ansat i Klima-, Energi-og Bygningsministeriet siden dets oprettelse i november 2007. Her har han besiddet forskellige chefstillinger bl.a. chef for ministersekretariatet, kontorchef for national energipolitik og administrationschef. Fra 2011 og indtil hans udnævnelse som direktør for Energistyrelsen var Morten Bæk afdelingschef med ansvar for det internationale område og koncernøkonomi.
Som ansat i Udenrigsministeriet har Morten Bæk tidligere været udstationeret i Washington DC i perioden 2004-2007, og arbejdet med dansk sikkerhedspolitik, Europaudvalget og udviklingsbistand.
Han startede sin karriere i rådgivningsbranchen hos Accenture Ltd og Rambøll Management.
Morten Bæk er kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet og bachelor i statskundskab fra Aarhus Universitet.
Morten Bæk was appointed Director General of the Danish Energy Agency on January 1, 2014.
He has been with the Ministry of Climate, Energy and Building since its creation in November 2007, serving as head of the Minister’s Private Office, the Department of National Energy Policy and the Department of Administrative Affairs. From 2011 until his appointment as Director General, Morten Bæk headed the Ministry’s International and Budgetary Affairs as Deputy Permanent Secretary.
A former diplomat, Morten Bæk has been stationed in Washington D.C. in 2004-2007, and worked with Danish Security Policy, European Affairs and Development Assistance Policy in the Ministry of Foreign Affairs.
Morten Bæk started his career in consulting, working for Accenture Ltd. and Danish Rambøll Management.
Morten Bæk holds a M.A. in Political Science from Copenhagen University and a B.A. in Political Science from Aarhus University.
Martin Hansen
Martin Hansen, Vicedirektør
Billede af Martin Hansen
Center for Forsyning
 

Martin blev ansat som vicedirektør den 1. januar 2015 og har ansvaret for Energistyrelsens Center for Forsyning. Martin kom fra en stilling som kontorchef for Koncernøkonomi i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement, hvor han også tidligere har været chef for kontoret for National Energi. Martin er kandidat i Environmental Resource Economics fra LIFE (Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).
Janni Torp Kjærgaard
Janni Torp Kjærgaard, Vicedirektør
billede af Janni Torp Kjærgaard
Center for Energiressourcer,
Center for Tele

Janni er pr. 1. maj 2017 ansat som vicedirektør med ansvar for Center for Tele og Center for Energiressourcer. Hun kommer fra en stilling som kontorchef i Trafik,-Bygge- og Boligstyrelsen, hvor hun har haft ansvaret for tre meget forskelligartede fagområder; Færdsel og Biler, Byggeri samt Transportmarkeder.
Janni har tidligere været udviklingschef i Region Hovedstaden samt kontorchef i Erhvervsstyrelsen. Janni er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og har en master i offentlig administration fra CBS.
 
Stig Uffe Pedersen
Stig Uffe Pedersen, Vicedirektør
Billede af Stig Uffe Pedersen
Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning,
Center for Energiadministration

Stig kommer fra en stilling som kontorchef for EU og Råstoffer i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement og har ansvaret for Energistyrelsens Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning og Center for Energiadministration. Stig kom til ministeriet fra Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor han bl.a. tidligere har været kontorchef i Erhvervsstyrelsen. Stig er uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet
Center for organisation
Center for Organisation har ansvaret for styrelsens stabsfunktioner med opgaver indenfor økonomi, styring, HR, rejser, IT, jura, EU-koordination, kommunikation, presse, service og direktions- og ledelsesbetjening. Centeret understøtter arbejdet med at indfri styrelsens strategiske mål.
Helle Agerdal Olsen
Helle Agerdal Olsen
Chef for direktions-sekretariatet

Tlf. 2064 5983

Direktions¬betjening
Kalenderstyring, mødebooking og administrative opgaver
Bestillinger i F2 og sagsstyring
Strategiske projekter
EU-koordination
In- & ekstern kommunikation
Presse
Mads
Krogh
Billede af Mads Krogh
Chef for økonomi, IT & service

Tlf. 22178178

Regnskab og revision
Bevilling og finanslov
Budget og opfølgning
Ledelses¬information
IT

 

Service

Keld Granhøj,
Servicechef

Tlf.6080 1090

Birgitta Bundgaard
Billede af Birgitta Bundgaard
Chef for jura & HR

Tlf. 2285 9895

Juridisk kvalitetssikring af lovforslag
Statsstøtte
Generelle EU-retlige spørgsmål
Kontakt til kammer¬advokaten
Aktindsigt
Generelle spørgsmål om tilsyn og håndhævelse
HR/Driften
Rekruttering
HR-udviklings-opgaver
Center for
Forsyning
Regitze Prahl
Astrid Rathe
Lykke Mulvad Jeppesen
Jane G. Kristensen

Center for Forsyning

Center for Forsyning skal sikre og udvikle rammerne for strøm i kontakten og gas, varme og vand i rørene til gavn for husholdninger og virksomheder. Centret har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion af strøm og varme og den videre transport gennem rør og ledninger og dermed for indpasning af markant voksende mængder af vedvarende energi. Centeret har desuden ansvar for regulering af vandforsyning og håndtering af affald.
Regitze Prahl, Kontorchef
Billede af Regitze Prahl
Industriel kraftvarme
EUDP
Beredskab
Vand
Forsyning på tværs
Astrid Rathe, Kontorchef
Billede af Astrid Rathe
Lykke Mulvad Jeppesen, Kontorchef
Billede af Lars Nielsen
El-markedsdesign (detail og engros)
Elforsyningssikkerhed og systemansvar
Elproduktionsanlæg
Elinfrastruktur
Ny elforsyningslov
Økonomisk regulering af distribution og transmission
Jane Glindvad Kristensen, Kontorchef
Billede af Jane Glindvad Kristensen
Naturgasforsyning
Bioenergi (biogas og biomasse)
VE generelt, herunder VE-direktiv, PSO, solpilotudbud
Transport /biobrændstoffer
Overflytning af Energinet.dk’s myndighedsopgaver
Gebyrsager
Nordisk, BEMIP, ECT, Energifællesskaber
Center for
Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning
Jacob Krog Søbygaard
Mikkel Sørensen
Henrik Andersen
Anton Beck
Marie Louise Hansen

Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning

Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning skaber det faglige grundlag for en omkostningseffektiv energipolitik gennem dataindsamling, analyser, modeller og scenarier, arbejder for at fremme energieffektivisering og har ansvaret for styrelsens bilaterale partnerskabsprogrammer samt eksportenheden.
Jacob Krog Søbygaard, Kontorchef
Billede af Jacob Krog Søbygaard
Energiøkonomi og analyser af VE-tilskud
Erhvervsanalyser og PSO-sag
Modeller og regneværktøjer
Grundantagelser og samfundsøkonomiske analyser af investeringsbeslutninger mv.
Mikkel Sørensen, Kontorchef
Billede af Mikkel Sørensen
Data og statistik
Teknologikatalog
Modeller og regneværktøjer
Basisfremskrivninger og PSO-fremskrivninger
Grundantagelser og scenariearbejde
Henrik Andersen, Kontorchef
Billede af Henrik Andersen
Energiselskabernes energispareindsats
Energieffektivisering i bygninger og erhverv
Energieffektivisering for apparater
Statens energispareindsats
Målrettet PSO
Marie Louise Hansen, Kontorchef
Billede af Marie Louise Hansen
Anton Beck, Kontorchef
Billede af Anton Beck
Bilaterale partnerprogrammer
Kina, Vietnam, Indonesien, Mexico, Sydafrika, Ukraine, Tyrkiet, Etiopien
Eksportenhed
Tyskland, UK, USA
Internationale klimaprojekter (JI/CDM)
Center for Tele
Jakob Henrik Juul
Trine H. Garde
Maria Schmidt Jensen

Center for Tele

Center for Tele arbejder for at understøtte vækst ved at sikre en stabil mobil- og bredbåndsforsyning til danskere i hele landet. Det sker blandt andet gennem gode rammebetingelser for telesektoren og en optimal udnyttelse af radiofrekvenserne. Centeret har samtidig ansvar for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet, regulering vedrørende teleinfrastruktur, administration af frekvens- og nummerressourcer, teletekniske forhold og tilsyn med markedsføring og anvendelse af radioudstyr.
Jakob Juul, Kontorchef
Billede af Jakob Juul
Bredbåndspuljen
Master, numre og graveadgang
Konkurrence- og forbrugerforhold samt EU-regulering
Trine Heidemann Garde, Kontorchef
Billede af Trine Heidemann Garde
Teknisk rådgivning og internationale frekvensforhandlinger
Bredbåndskortlægning/ tjekditnet.dk, økonomiske nøgletal og telestatistik
Broadcast (tv og radio)/Frekvens koordinering med nabolande
Maria Schmidt Jensen, Kontorchef
Billede af
Regulering og administration af frekvenser
Frekvensauktioner og mobildækning
Udstyrslovgivning og tilsyn
Center for
Energiressourcer
Marie Louise Hede
Trine Sannem Mønsted 

Center for Energiressourcer

Center for Energiressourcer skal optimere udnyttelsen af Danmarks naturgivne energiressourcer, såvel vedvarende som fossile. Centeret arbejder for at øge indvinding af olie og gas til gavn for statens indtægter og fremmer udbredelsen af vedvarende energi for at bidrage til en omkostningseffektiv omstilling af energisektoren.
Marie Louise Hede, Kontorchef
Billede af Marie Louise Hede
Vind (til havs og på land)
Sol
Bølgekraft
Trine Sannem Mønsted , Kontorchef
Billede af Trine Fugmann
Koncessioner til efterforskning - Indvinding af olie, gas
Geotermi
Center for
Energiadministration
Carl-Christian Munk-Nielsen

Center for Energiadministration

Center for Energiadministrations primære fokus er at udvikle og levere sikker, effektiv og fremtidssikret administration af puljer og ordninger på energiområdet. Herunder VE til procesordningen, CO2-kvoteordningen og Energimærkning af bygninger (EMO).
Carl-Christian Munk-Nielsen, Kontorchef
Billede af Carl-Christian Munk-Nielsen
Energimærkning af bygninger
VE til proces
Kvoteadministration
Koncernfælles rejseenhed
EUDP
Mogens Uhd Nielsen, Sekretariatschef for EUDP
Tlf. 3392 7532
mun@ens.dk
Tilbage til oversigt
Mere om Om os