Organisation

Direktion
Kristoffer Böttzauw
Kristoffer Böttzauw, Direktør
Kristoffer Böttzauw - Direktør
Kristoffer Böttzauw blev udnævnt som direktør for Energistyrelsen den 25. juni 2018.
Karriere:
2016-2018 Afdelingschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement
2013-2016 Vicedirektør i Energistyrelsen
2009-2013 Kontorchef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet/Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2008-2009 Specialkonsulent i Statsministeriet
2005-2008 Fuldmægtig og specialkonsulent i Finansministeriet
Uddannelse:
Kristoffer er uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet og har en master i offentlig ledelse fra CBS og Københavns Universitet.
Martin Hansen
Martin Hansen, Vicedirektør
Billede af Martin Hansen
Center for Forsyning
 

Martin blev ansat som vicedirektør den 1. januar 2015 og har ansvaret for Energistyrelsens Center for Forsyning. Martin kom fra en stilling som kontorchef for Koncernøkonomi i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement, hvor han også tidligere har været chef for kontoret for National Energi. Martin er kandidat i Environmental Resource Economics fra LIFE (Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).
Janni Torp Kjærgaard
Janni Torp Kjærgaard, Vicedirektør
billede af Janni Torp Kjærgaard
Center for Energiressourcer,
Center for Tele

Janni er pr. 1. maj 2017 ansat som vicedirektør med ansvar for Center for Tele og Center for Energiressourcer. Hun kommer fra en stilling som kontorchef i Trafik,-Bygge- og Boligstyrelsen, hvor hun har haft ansvaret for tre meget forskelligartede fagområder; Færdsel og Biler, Byggeri samt Transportmarkeder.
Janni har tidligere været udviklingschef i Region Hovedstaden samt kontorchef i Erhvervsstyrelsen. Janni er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og har en master i offentlig ledelse fra CBS.
 
Stig Uffe Pedersen
Stig Uffe Pedersen, Vicedirektør
Billede af Stig Uffe Pedersen
Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning,
Center for Energiadministration

Stig kommer fra en stilling som kontorchef for EU og Råstoffer i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement og har ansvaret for Energistyrelsens Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning og Center for Energiadministration. Stig kom til ministeriet fra Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor han bl.a. tidligere har været kontorchef i Erhvervsstyrelsen. Stig er uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet
Center for organisation
Center for Organisation har ansvaret for styrelsens stabsfunktioner med opgaver indenfor økonomi, styring, HR, rejser, IT, jura, EU-koordination, kommunikation, presse, service og direktions- og ledelsesbetjening. Centeret understøtter arbejdet med at indfri styrelsens strategiske mål.
Anne Sofie Sandbech
Billede af Anne Sofie Sandbech
Chef for direktions-sekretariatet

Tlf. 33927838

Direktions-betjening
Kalenderstyring, mødebooking og administrative opgaver
Ministersager
EU-koordination
Presse
Intern og ekstern kommunikation
Mads
Krogh
Billede af Mads Krogh
Chef for økonomi og service

Tlf. 22178178

Regnskab og revision
Bevilling og finanslov
Budget og opfølgning
Ledelses-information
Servicechef: Morten Uwe Nymann Michaelsen tlf: 52674308. Email: muwn@ens.dk
 
Birgitta Bundgaard
Billede af Birgitta Bundgaard
Chef for jura & HR

Tlf. 2285 9895

Juridisk kvalitetssikring af lovforslag
Statsstøtte
Generelle EU-retlige spørgsmål
Kontakt til kammer-advokaten
Aktindsigt
Generelle spørgsmål om tilsyn og håndhævelse
HR/Driften
Rekruttering
HR-udviklings-opgaver
Jesper Falck
Hansen
Billede af Jesper Falck Hansen
Chef for it og digitalsering

Tlf. 33926670

Digitalisering
It-systemer og projekter
Informations-sikkerhed
It-service og Statens IT
Center for
Forsyning
Marie Thorlacius-Ussing
Jane G. Kristensen
Lars Nielsen
Mercan-Ellen Nielsen

Center for Forsyning

Center for Forsyning skal sikre og udvikle rammerne for strøm i kontakten og gas, varme og vand i rørene til gavn for husholdninger og virksomheder. Centret har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion af strøm og varme og den videre transport gennem rør og ledninger og dermed for indpasning af markant voksende mængder af vedvarende energi. Centeret har desuden ansvar for regulering af vandforsyning og håndtering af affald.
Marie Thorlacius-Ussing, Kontorchef
Billede af Marie Thorlacius-Ussing
Affald
Vand
Forsyning på tværs
Lars Nielsen, Kontorchef
Billede af Lars Nielsen
El-markedsdesign (detail og engros)
Elforsynings-sikkerhed og systemansvar
Elproduktions-anlæg
Elinfrastruktur
Ny elforsyningslov
Økonomisk regulering af distribution og transmission
Jane Glindvad Kristensen, Kontorchef
Billede af Jane Glindvad Kristensen
Naturgasforsyning
Bioenergi (biogas og biomasse)
VE generelt, herunder VE-direktiv, PSO, solpilotudbud
Transport /biobrænd-stoffer
Overflytning af Energinet.dk’s myndighedsopgaver
Gebyrsager
Nordisk, BEMIP, ECT, Energifællesskaber
Mercan-Ellen Nielsen, Kontorchef
Billede af Mercan-Ellen Nielsen
Center for
Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning
Jacob Krog Søbygaard
Mikkel Sørensen
Helle Agerdal Olsen
Anton Beck
Marie Louise Hansen

Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning

Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning skaber det faglige grundlag for en omkostningseffektiv energipolitik gennem dataindsamling, analyser, modeller og scenarier, arbejder for at fremme energieffektivisering og har ansvaret for styrelsens bilaterale partnerskabsprogrammer samt eksportenheden.
Jacob Krog Søbygaard, Kontorchef
Billede af Jacob Krog Søbygaard
Energiøkonomi og analyser af VE-tilskud
Erhvervsanalyser og PSO-sag
Modeller og regneværktøjer
Grundantagelser og samfundsøkonomiske analyser af investeringsbeslutninger mv.
Mikkel Sørensen, Kontorchef
Billede af Mikkel Sørensen
Data og statistik
Teknologikatalog
Modeller og regneværktøjer
Basisfremskrivninger og PSO-fremskrivninger
Grundantagelser og scenariearbejde
Anton Beck, Kontorchef
Billede af Anton Beck
Bilaterale partnerprogrammer; Kina, Vietnam, Indonesien, Mexico, Sydafrika, Ukraine, Tyrkiet, Etiopien
Eksportenhed; Tyskland, UK, USA
Internationale klimaprojekter JI/CDM)
Helle Agerdal Olsen, Kontorchef
Billede af Helle Agerdal Olsen
Energiselskabernes energispareindsats
Marie Louise Hansen, Kontorchef
Billede af Marie Louise Hansen
Energieffektivisering i bygninger og erhverv
Energieffektivisering for apparater
Statens energispareindsats
Målrettet PSO
Industriel kraftvarme
Center for Tele
Trine Heidemann Jansen
Maria Schmidt Jensen

Center for Tele

Center for Tele arbejder for at understøtte vækst ved at sikre en stabil mobil- og bredbåndsforsyning til danskere i hele landet. Det sker blandt andet gennem gode rammebetingelser for telesektoren og en optimal udnyttelse af radiofrekvenserne. Centeret har samtidig ansvar for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet, regulering vedrørende teleinfrastruktur, administration af frekvens- og nummerressourcer, teletekniske forhold og tilsyn med markedsføring og anvendelse af radioudstyr.
Trine Heidemann Jansen, Kontorchef
Billede af Trine H. Jansen
Teknisk rådgivning og internationale frekvensforhandlinger
Bredbåndskortlægning/ tjekditnet.dk, økonomiske nøgletal og telestatistik
Broadcast (tv og radio)/Frekvens koordinering med nabolande
Bredbåndspuljen
Konkurrence- og forbrugerforhold samt EU-regulering
Maria Schmidt Jensen, Kontorchef
Billede af Maria Schmidt Jensen
Regulering og administration af frekvenser
Frekvensauktioner og mobildækning
Udstyrslovgivning og tilsyn
Master, numre og graveadgang
Center for
Energiressourcer
Jakob Henrik Juul
Trine Sannem Mønsted
Astrid Rathe

Center for Energiressourcer

Center for Energiressourcer skal optimere udnyttelsen af Danmarks naturgivne energiressourcer, såvel vedvarende som fossile. Centeret arbejder for at øge indvinding af olie og gas til gavn for statens indtægter og fremmer udbredelsen af vedvarende energi for at bidrage til en omkostningseffektiv omstilling af energisektoren.
Jakob Henrik Juul, Kontorchef
Billede af Jakob Juul
Landvind
Sol
Bølgekraft
Trine Sannem Mønsted, Kontorchef
Billede af Trine Sannem Mønsted
Koncessioner til efterforskning - Indvinding af olie, gas
Geotermi
Astrid Rathe, Kontorchef
Billede af Astrid
Center for
energiadministration
Carl-Christian Munk-Nielsen
Mogens Uhd Nielsen
Nete Bech Tinning

Center for Energiadministration

Center for Energiadministrations primære fokus er at udvikle og levere sikker, effektiv og fremtidssikret administration af puljer og ordninger på energiområdet. Herunder VE til procesordningen, CO2-kvoteordningen og Energimærkning af bygninger (EMO).
Carl-Christian Munk-Nielsen, Kontorchef
Billede af Carl-Christian Munk-Nielsen
Energimærkning af bygninger
VE til proces
Kvoteadministration
Afregning af VE-ordninger
Nete Bech Tinning, Kontorchef
Billede af Nete Bech Tinning
Forvaltning og administration af VE-ordninger: sol, vind, biogas og industriel kraftvarme mv. 
Support af VE-ordninger
Mogens Uhd Nielsen, Sekretariatschef
Billede af Mogens Uhd Nielsen
Tilbage til oversigt
Mere om Om os