Elektrificering

Center for elektrificering

I Center for elektrificering har vi ansvar for at skabe rammerne for et sammenhængende, effektivt og fleksibelt energisystem, som i stigende grad baseres på vedvarende energikilder. I vores center arbejder vi med forsyningssikkerhed, grøn omstilling og effektivitet. Effektivitet er både at reducere energiforbruget, at vi forbruger energien smart, men også at den er til at betale for. 
Centret arbejder med hele værdikæden af elektrificeringen i den grønne omstilling og skaber sammenhæng mellem el- og brintproduktion, energimarkederne for el og brint, transmission/distribution, og forbruget i husholdninger, industri og transportsektoren.

 • Energieffektivisering af bygninger
 • Energispareindsatsen i det offentlige
 • Implementering af EPBD
 • Forsyningsdigitaliseringsprogram
 • Bygningshub og Boliganalysen
 • Rådet for Energieffektiv Omstilling
 • Concerted Action
Vincent Rudnicki
Enhedschef
 • Energieffektivisering af bygninger
 • Energispareindsatsen i det offentlige
 • Implementering af EPBD
 • Forsyningsdigitaliseringsprogram
 • Bygningshub og Boliganalysen
 • Rådet for Energieffektiv Omstilling
 • Concerted Action
 • Energieffektivisering af bygninger
 • Energispareindsatsen i det offentlige
 • Implementering af EPBD
 • Forsyningsdigitaliseringsprogram
 • Bygningshub og Boliganalysen
 • Rådet for Energieffektiv Omstilling
 • Concerted Action
 • Udvikling af rammerne for produktion, transport og anvendelse af brint og PtXprodukter
 • PtX-udbud, PtX-taskforce, interessentforum, myndighedssamarbejdeog godkendelser og tilladelser på PtXområdet
 • Anvendelse af brint og grønne brændstoffer i transportsektoren
 • Indberetninger af biobrændstoffer
 • Oprindelsesgarantier
 • Tilladelser vedrørende brintinfrastruktur
 • Lovgivning og vejledning vedr. anvendelse af brint og biobrændstoffer
Sidsel Horsholt
Enhedschef
 • Udvikling af rammerne for produktion, transport og anvendelse af brint og PtXprodukter
 • PtX-udbud, PtX-taskforce, interessentforum, myndighedssamarbejdeog godkendelser og tilladelser på PtXområdet
 • Anvendelse af brint og grønne brændstoffer i transportsektoren
 • Indberetninger af biobrændstoffer
 • Oprindelsesgarantier
 • Tilladelser vedrørende brintinfrastruktur
 • Lovgivning og vejledning vedr. anvendelse af brint og biobrændstoffer
 • Udvikling af rammerne for produktion, transport og anvendelse af brint og PtXprodukter
 • PtX-udbud, PtX-taskforce, interessentforum, myndighedssamarbejdeog godkendelser og tilladelser på PtXområdet
 • Anvendelse af brint og grønne brændstoffer i transportsektoren
 • Indberetninger af biobrændstoffer
 • Oprindelsesgarantier
 • Tilladelser vedrørende brintinfrastruktur
 • Lovgivning og vejledning vedr. anvendelse af brint og biobrændstoffer
 • Eltransmission
 • Udlandsforbindelser (el) / energiøer 
 • Regulering og tilsyn med Energinet
 • Godkendelse af søkabler
 • Direkte linjer, interne net
 • Fleksibilitet, detailmarkedet for el og tariffer
 • Regulatoriske testzoner
Annesofie Trydeman Højrup
Enhedschef
 • Eltransmission
 • Udlandsforbindelser (el) / energiøer 
 • Regulering og tilsyn med Energinet
 • Godkendelse af søkabler
 • Direkte linjer, interne net
 • Fleksibilitet, detailmarkedet for el og tariffer
 • Regulatoriske testzoner
 • Eltransmission
 • Udlandsforbindelser (el) / energiøer 
 • Regulering og tilsyn med Energinet
 • Godkendelse af søkabler
 • Direkte linjer, interne net
 • Fleksibilitet, detailmarkedet for el og tariffer
 • Regulatoriske testzoner
 • Elforsyningssikkerhed
 • Engrosmarkedet for el
 • Eldistribution
 • Indtægtsrammeregulering af netvirksomheder
 • Udstedelse af og tilsyn med bevilling til drift af netvirksomhed
 • Udstedelse af og tilsyn med etablerings- og produktionstilladelser til elproduktion på land
 • Tilsyn med Energinets systemansvar
Anders Lønvig
Konstitueret enhedschef
 • Elforsyningssikkerhed
 • Engrosmarkedet for el
 • Eldistribution
 • Indtægtsrammeregulering af netvirksomheder
 • Udstedelse af og tilsyn med bevilling til drift af netvirksomhed
 • Udstedelse af og tilsyn med etablerings- og produktionstilladelser til elproduktion på land
 • Tilsyn med Energinets systemansvar
 • Elforsyningssikkerhed
 • Engrosmarkedet for el
 • Eldistribution
 • Indtægtsrammeregulering af netvirksomheder
 • Udstedelse af og tilsyn med bevilling til drift af netvirksomhed
 • Udstedelse af og tilsyn med etablerings- og produktionstilladelser til elproduktion på land
 • Tilsyn med Energinets systemansvar