Erhverv & tværgående EU

Center for Erhverv og tværgående EU

Center for erhverv og tværgående EU har til formål at fremme CO2 reduktioner, energibesparelser og grøn omstilling i dansk erhverv og industri ved at understøtte energieffektivisering og konvertering til grøn energi. Indsatsen omfatter konkrete virkemidler i form af tilskud og regulering samt analyser og policyudvikling. Centeret er indgang til Energistyrelsen for dansk erhvervsliv, dog ikke energisektoren. Derudover varetager centeret ansvaret for håndtering af tværgående EU sager, samt strategiske EU-indsatser. 

 • Energieffektivisering og CO2 reduktioner i industri og erhverv
 • Erhvervspuljen – Tilskud til erhverv og industri

 

Rikke Reumert Schaltz
Enhedschef
 • Energieffektivisering og CO2 reduktioner i industri og erhverv
 • Erhvervspuljen – Tilskud til erhverv og industri

 

 • Energieffektivisering og CO2 reduktioner i industri og erhverv
 • Erhvervspuljen – Tilskud til erhverv og industri

 

 • Fremme af CO2 reduktioner, energieffektiviseringer industri og erhverv
 • Energispareordning for overskudvarme
 • Energisyn/Klimasyn
 • Grøn skattereform
 • ECO-design 
 • Energimærkning af produkter
 • Energieffektivitetsdirektivet og NECP
 • EU tværgående opgaver
 • EU tidlig interessevaretagelse
Rasmus Tengvad
Enhedschef
 • Fremme af CO2 reduktioner, energieffektiviseringer industri og erhverv
 • Energispareordning for overskudvarme
 • Energisyn/Klimasyn
 • Grøn skattereform
 • ECO-design 
 • Energimærkning af produkter
 • Energieffektivitetsdirektivet og NECP
 • EU tværgående opgaver
 • EU tidlig interessevaretagelse
 • Fremme af CO2 reduktioner, energieffektiviseringer industri og erhverv
 • Energispareordning for overskudvarme
 • Energisyn/Klimasyn
 • Grøn skattereform
 • ECO-design 
 • Energimærkning af produkter
 • Energieffektivitetsdirektivet og NECP
 • EU tværgående opgaver
 • EU tidlig interessevaretagelse