Forsyning

Center for forsyning

Center for forsyning skaber rammerne for udvikling af forsyningssektorerne med henblik på at sikre grøn omstilling, ressourceeffektivitet, forsyningssikkerhed, økonomisk effektivitet og forbrugerhensyn. Centret har ansvaret for el-, gas- og varmesektoren og økonomisk regulering af vand- og affaldssektoren. Centret arbejder med regulering – både i EU og nationalt, lovarbejde, analyser, tilsyn, konkurrenceudsættelse og markedsdesign mv.

 • Sektorintegration
 • Oprindelsesgarantier
 • Grøn forsyningspolitik, herunder digitalisering
 • Elektrificering
 • Regulatoriske testzoner
 • Egenproducenter
Sidsel Horsholt
Enhedschef
 • Sektorintegration
 • Oprindelsesgarantier
 • Grøn forsyningspolitik, herunder digitalisering
 • Elektrificering
 • Regulatoriske testzoner
 • Egenproducenter
 • Sektorintegration
 • Oprindelsesgarantier
 • Grøn forsyningspolitik, herunder digitalisering
 • Elektrificering
 • Regulatoriske testzoner
 • Egenproducenter
 • Modernisering, økonomisk regulering, grøn omstilling og elektrificering af fjernvarmesektoren
 • Implementering af energiaftalen fsva. fjernvarmesektoren
 • Håndtering af grundbeløbets ophør
 • Geotermi, overskudsvarme og fjernkøling
 • Lovgivning, vejledning, dispensationsansøgninger og øvrige henvendelser
Trine Sannem Mønsted
Enhedschef
 • Modernisering, økonomisk regulering, grøn omstilling og elektrificering af fjernvarmesektoren
 • Implementering af energiaftalen fsva. fjernvarmesektoren
 • Håndtering af grundbeløbets ophør
 • Geotermi, overskudsvarme og fjernkøling
 • Lovgivning, vejledning, dispensationsansøgninger og øvrige henvendelser
 • Modernisering, økonomisk regulering, grøn omstilling og elektrificering af fjernvarmesektoren
 • Implementering af energiaftalen fsva. fjernvarmesektoren
 • Håndtering af grundbeløbets ophør
 • Geotermi, overskudsvarme og fjernkøling
 • Lovgivning, vejledning, dispensationsansøgninger og øvrige henvendelser
Jane Glindvad Kristensen
 • Regulering af gassektoren – transmission, distribution og forsyning
 • Gasforsyningssikkerhed, inkl. EU-samarbejde
 • Energinets transmissionsopgaver og –projekter (el og gas), inkl. investeringsplaner
 • Smart Energy og sektorkobling
 • Implementering af VE-direktivet
Jane Glindvad Kristensen
Enhedschef
 • Regulering af gassektoren – transmission, distribution og forsyning
 • Gasforsyningssikkerhed, inkl. EU-samarbejde
 • Energinets transmissionsopgaver og –projekter (el og gas), inkl. investeringsplaner
 • Smart Energy og sektorkobling
 • Implementering af VE-direktivet
 • Regulering af gassektoren – transmission, distribution og forsyning
 • Gasforsyningssikkerhed, inkl. EU-samarbejde
 • Energinets transmissionsopgaver og –projekter (el og gas), inkl. investeringsplaner
 • Smart Energy og sektorkobling
 • Implementering af VE-direktivet
Lars Nielsen
 • Økonomisk regulering af elnetvirksomheder og af Energinet
 • EU’s indre marked for el og implementering af EU-regler på elområdet
 • Udvikling af de fremtidige rammer for elmarkedet
 • Elforsyningssikkerhed og Energinets varetagelse af systemansvar
 • Bevillinger og godkendelser vedr. elproduktion og eldistribution og tilsyn hermed
 • Generelle elmarkedsspørgsmål, nordisk samarbejde, handelskapaciteter på grænser og lovfortolkning og regeludvikling.
Lars Nielsen
Enhedschef
 • Økonomisk regulering af elnetvirksomheder og af Energinet
 • EU’s indre marked for el og implementering af EU-regler på elområdet
 • Udvikling af de fremtidige rammer for elmarkedet
 • Elforsyningssikkerhed og Energinets varetagelse af systemansvar
 • Bevillinger og godkendelser vedr. elproduktion og eldistribution og tilsyn hermed
 • Generelle elmarkedsspørgsmål, nordisk samarbejde, handelskapaciteter på grænser og lovfortolkning og regeludvikling.
 • Økonomisk regulering af elnetvirksomheder og af Energinet
 • EU’s indre marked for el og implementering af EU-regler på elområdet
 • Udvikling af de fremtidige rammer for elmarkedet
 • Elforsyningssikkerhed og Energinets varetagelse af systemansvar
 • Bevillinger og godkendelser vedr. elproduktion og eldistribution og tilsyn hermed
 • Generelle elmarkedsspørgsmål, nordisk samarbejde, handelskapaciteter på grænser og lovfortolkning og regeludvikling.
 • Økonomisk regulering og organisering af vand- og affaldsområdet
 • Lovgivning og vejledning
 • Regler for tillæg og klimatilpasning på vandområdet
 • Øget konkurrenceudsættelse af affaldssektoren
 • Kapacitetsvurderinger af affaldsforbrændingssektoren
Enhedschef NN
Enhedschef
 • Økonomisk regulering og organisering af vand- og affaldsområdet
 • Lovgivning og vejledning
 • Regler for tillæg og klimatilpasning på vandområdet
 • Øget konkurrenceudsættelse af affaldssektoren
 • Kapacitetsvurderinger af affaldsforbrændingssektoren
 • Økonomisk regulering og organisering af vand- og affaldsområdet
 • Lovgivning og vejledning
 • Regler for tillæg og klimatilpasning på vandområdet
 • Øget konkurrenceudsættelse af affaldssektoren
 • Kapacitetsvurderinger af affaldsforbrændingssektoren