Grøn forsyning

Center for Grøn forsyning

I Center for grøn forsyning skaber vi rammerne for en grøn, effektiv og sikker forsyningssektor. Målet er, at CO2-reduktioner og omstilling til et grøn energisystem går hånd i hånd med høj forsyningssikkerhed og en sammenhængende forsyningssektor. Centeret udformer og administrerer sektorlovene på nationalt og EUniveau, laver udbud af CCS og biogas, sikrer ressourceeffektivitet, hurtig national udrulning af fjernvarme og generel varmeplanlægning, bæredygtighed samt de økonomiske rammer for forsyningssektorerne. 

 • Økonomisk regulering, grøn omstilling og elektrificering af fjernvarmesektoren
 • Forsyningssikkerhed, bæredygtighed, geotermi, overskudsvarme og fjernkøling
 • Udrulning af fjernvarme, grøn varme og begrænsning af individuelle olie- og gasfyr
 • De økonomiske og organisatoriske rammer for en grøn og effektiv affaldssektor
 • Øget konkurrenceudsættelse og selskabsgørelse af affaldssektoren
Lisbet Ølgaard
Enhedschef
 • Økonomisk regulering, grøn omstilling og elektrificering af fjernvarmesektoren
 • Forsyningssikkerhed, bæredygtighed, geotermi, overskudsvarme og fjernkøling
 • Udrulning af fjernvarme, grøn varme og begrænsning af individuelle olie- og gasfyr
 • De økonomiske og organisatoriske rammer for en grøn og effektiv affaldssektor
 • Øget konkurrenceudsættelse og selskabsgørelse af affaldssektoren
 • Økonomisk regulering, grøn omstilling og elektrificering af fjernvarmesektoren
 • Forsyningssikkerhed, bæredygtighed, geotermi, overskudsvarme og fjernkøling
 • Udrulning af fjernvarme, grøn varme og begrænsning af individuelle olie- og gasfyr
 • De økonomiske og organisatoriske rammer for en grøn og effektiv affaldssektor
 • Øget konkurrenceudsættelse og selskabsgørelse af affaldssektoren
 • Økonomisk regulering af vandsektoren
 • Rammer for vandselskabers klimatilpasning
 • Betalingsregler for drikke- og spildevand
 • Regler for vandselskabers aktiviteter og tilknyttet virksomhed
Eskil Lykke Jacobsen
Enhedschef
 • Økonomisk regulering af vandsektoren
 • Rammer for vandselskabers klimatilpasning
 • Betalingsregler for drikke- og spildevand
 • Regler for vandselskabers aktiviteter og tilknyttet virksomhed
 • Økonomisk regulering af vandsektoren
 • Rammer for vandselskabers klimatilpasning
 • Betalingsregler for drikke- og spildevand
 • Regler for vandselskabers aktiviteter og tilknyttet virksomhed
 • Regulering af og tilsyn med CO2-lagring
 • Miljømyndighed for CO2-lagring
 • Design, udbud og adm. af CCUS-puljer
 • Rammer for CO2-infrastruktur
 • Udrulning af CCS
Henrik Sulsbrück
Enhedschef (+45) 3392 6686
 • Regulering af og tilsyn med CO2-lagring
 • Miljømyndighed for CO2-lagring
 • Design, udbud og adm. af CCUS-puljer
 • Rammer for CO2-infrastruktur
 • Udrulning af CCS
 • Regulering af og tilsyn med CO2-lagring
 • Miljømyndighed for CO2-lagring
 • Design, udbud og adm. af CCUS-puljer
 • Rammer for CO2-infrastruktur
 • Udrulning af CCS
 • Økonomisk regulering, grøn omstilling og elektrificering af fjernvarmesektoren
 • Forsyningssikkerhed, bæredygtighed, geotermi, overskudsvarme og fjernkøling
 • Udrulning af fjernvarme, grøn varme og begrænsning af individuelle olie- og gasfyr
 • De økonomiske og organisatoriske rammer for en grøn og effektiv affaldssektor
 • Øget konkurrenceudsættelse og selskabsgørelse af affaldssektoren
Sanne Rendal
Konstitueret enhedschef
 • Økonomisk regulering, grøn omstilling og elektrificering af fjernvarmesektoren
 • Forsyningssikkerhed, bæredygtighed, geotermi, overskudsvarme og fjernkøling
 • Udrulning af fjernvarme, grøn varme og begrænsning af individuelle olie- og gasfyr
 • De økonomiske og organisatoriske rammer for en grøn og effektiv affaldssektor
 • Øget konkurrenceudsættelse og selskabsgørelse af affaldssektoren
 • Økonomisk regulering, grøn omstilling og elektrificering af fjernvarmesektoren
 • Forsyningssikkerhed, bæredygtighed, geotermi, overskudsvarme og fjernkøling
 • Udrulning af fjernvarme, grøn varme og begrænsning af individuelle olie- og gasfyr
 • De økonomiske og organisatoriske rammer for en grøn og effektiv affaldssektor
 • Øget konkurrenceudsættelse og selskabsgørelse af affaldssektoren
Jane Glindvad Kristensen
 • Transport og lagring af gas (distribution, transmission og lager)
 • Produktion af biogas, herunder støtteordninger
 • Gasforsyningssikkerhed
 • Markedsregulering
 • Bæredygtighed og energiafgrøder
 • CO2-infrastruktur
Jane Glindvad Kristensen
Enhedschef
 • Transport og lagring af gas (distribution, transmission og lager)
 • Produktion af biogas, herunder støtteordninger
 • Gasforsyningssikkerhed
 • Markedsregulering
 • Bæredygtighed og energiafgrøder
 • CO2-infrastruktur
 • Transport og lagring af gas (distribution, transmission og lager)
 • Produktion af biogas, herunder støtteordninger
 • Gasforsyningssikkerhed
 • Markedsregulering
 • Bæredygtighed og energiafgrøder
 • CO2-infrastruktur