Global Rådgivning

Center for Global Rådgivning

I Center for Global Rådgivning udbreder vi danske erfaringer med den grønne omstilling internationalt. Gennem Energistyrelsens bilaterale partnerprogrammer arbejder vi med at reducere udledningen af drivhusgasser i Kina, Vietnam, Mexico, Sydafrika, Indien, Indonesien, Tyrkiet, Kenya, Ukraine, Etiopien og Egypten. Vi er samtidig ansvarlige for eksportenheden, der skal fremme danske energiteknologiske løsninger i en række udvalgte samarbejdslande, nemlig USA, Polen, Frankrig, Sydkorea, Japan, UK, Tyskland og Holland.

Anton Beck
 • Bilateralt samarbejde
 • Eksportsamarbejde
 • Indtægtsdækket virksomhed
Anton Beck
Kontorchef
 • Bilateralt samarbejde
 • Eksportsamarbejde
 • Indtægtsdækket virksomhed
 • Bilateralt samarbejde
 • Eksportsamarbejde
 • Indtægtsdækket virksomhed
 • Bilateralt samarbejde ​
 • Eksportsamarbejde 
 • Indtægtsdækket virksomhed ​
Elsebeth Søndergaard Krone
Kontorchef
 • Bilateralt samarbejde ​
 • Eksportsamarbejde 
 • Indtægtsdækket virksomhed ​
 • Bilateralt samarbejde ​
 • Eksportsamarbejde 
 • Indtægtsdækket virksomhed ​
 • Bilateralt samarbejde
 • Indtægtsdækket virksomhed
Ole Emmik Sørensen
Kontorchef
 • Bilateralt samarbejde
 • Indtægtsdækket virksomhed
 • Bilateralt samarbejde
 • Indtægtsdækket virksomhed