Organisation

Center for organisation

I Center for organisation understøtter vi Energistyrelsens drift, udvikling og forandringsprocesser gennem vores centrale stabsfunktioner. Vi har et tæt samarbejde med direktionen og de faglige centre og sikrer smidige processer på tværs af huset og mellem styrelsen og departementet.

Anne Sofie Sandbech
 • Direktionsbetjening
 • Ministerbetjening
 • EU-koordination
 • Presse
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Projekt- og forandringsledelse
Anne Sofie Sandbech
Enhedschef (+45) 3392 7838
 • Direktionsbetjening
 • Ministerbetjening
 • EU-koordination
 • Presse
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Projekt- og forandringsledelse
 • Direktionsbetjening
 • Ministerbetjening
 • EU-koordination
 • Presse
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Projekt- og forandringsledelse
Birgitta Bundgaard
 • Juridisk sparring og rådgivning
 • Kvalitetssikring af juridiske produkter
 • Statsstøtte
 • Interne kurser
Birgitta Bundgaard
Enhedschef (+45) 2285 9895
 • Juridisk sparring og rådgivning
 • Kvalitetssikring af juridiske produkter
 • Statsstøtte
 • Interne kurser
 • Juridisk sparring og rådgivning
 • Kvalitetssikring af juridiske produkter
 • Statsstøtte
 • Interne kurser
Jesper Falck Hansen
 • IT-support
 • IT-udviklingsprojekter og digitalisering
 • Systemforvaltning
 • Informationssikkerhed
Jesper Falck Hansen
Enhedschef (+45) 3392 6670
 • IT-support
 • IT-udviklingsprojekter og digitalisering
 • Systemforvaltning
 • Informationssikkerhed
 • IT-support
 • IT-udviklingsprojekter og digitalisering
 • Systemforvaltning
 • Informationssikkerhed
Henriette Orholm
Henriette Orholm
Konstitueret enhedschef (+45) 3395 5616
 • Økonomistyring
 • Regnskab
 • Compliance
 • Ekstern rapportering

Servicechef Morten Nymann Michaelsen, muwn@ens.dk: 
Administrativ support og bygningsdrift, København

Mads Nørgaard
Enhedschef (+45) 3392 7815
 • Økonomistyring
 • Regnskab
 • Compliance
 • Ekstern rapportering

Servicechef Morten Nymann Michaelsen, muwn@ens.dk: 
Administrativ support og bygningsdrift, København

 • Økonomistyring
 • Regnskab
 • Compliance
 • Ekstern rapportering

Servicechef Morten Nymann Michaelsen, muwn@ens.dk: 
Administrativ support og bygningsdrift, København