Organisation

Center for organisation

I Center for organisation understøtter vi Energistyrelsens drift, udvikling og forandringsprocesser gennem vores centrale stabsfunktioner. Vi har et tæt samarbejde med direktionen og de faglige centre og sikrer smidige processer på tværs af huset og mellem styrelsen og departementet.

 • Direktionsbetjening
 • Ministerbetjening
 • EU-koordination
 • Presse
 • Intern og ekstern kommunikation
Mieke Bak
Konstitueret enhedschef (+45) 3392 6784
 • Direktionsbetjening
 • Ministerbetjening
 • EU-koordination
 • Presse
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Direktionsbetjening
 • Ministerbetjening
 • EU-koordination
 • Presse
 • Intern og ekstern kommunikation
Trine Heidemann Jansen
 • Organisationsudvikling
 • Projekt- og forandringsledelse
 • HR
 • Service
 • Bygningsdrift
Trine Heidemann Jansen
Enhedschef (+45) 2096 1792
 • Organisationsudvikling
 • Projekt- og forandringsledelse
 • HR
 • Service
 • Bygningsdrift
 • Organisationsudvikling
 • Projekt- og forandringsledelse
 • HR
 • Service
 • Bygningsdrift
 • Juridisk kvalitetssikring af lovforslag
 • Statsstøtte
 • Generelle EU-retlige spørgsmål
 • Kontakt til kammeradvokaten
 • Aktindsigt
 • Generelle spørgsmål om tilsyn og håndhævelse
Claus Peter Hansen
Enhedschef (+45) 3392 7475
 • Juridisk kvalitetssikring af lovforslag
 • Statsstøtte
 • Generelle EU-retlige spørgsmål
 • Kontakt til kammeradvokaten
 • Aktindsigt
 • Generelle spørgsmål om tilsyn og håndhævelse
 • Juridisk kvalitetssikring af lovforslag
 • Statsstøtte
 • Generelle EU-retlige spørgsmål
 • Kontakt til kammeradvokaten
 • Aktindsigt
 • Generelle spørgsmål om tilsyn og håndhævelse
Jesper Falck Hansen
 • IT-support
 • IT-udviklingsprojekter og digitalisering
 • Systemforvaltning
 • Informationssikkerhed
Jesper Falck Hansen
Enhedschef (+45) 3392 6670
 • IT-support
 • IT-udviklingsprojekter og digitalisering
 • Systemforvaltning
 • Informationssikkerhed
 • IT-support
 • IT-udviklingsprojekter og digitalisering
 • Systemforvaltning
 • Informationssikkerhed
 • Økonomistyring
 • Regnskab
 • Compliance
 • Ekstern rapportering
Morten Kehlet Strange
Konstitueret enhedschef (+45) 3392 7900
 • Økonomistyring
 • Regnskab
 • Compliance
 • Ekstern rapportering
 • Økonomistyring
 • Regnskab
 • Compliance
 • Ekstern rapportering