Organisation

Center for organisation

I Center for organisation understøtter vi Energistyrelsens drift, udvikling og forandringsprocesser gennem vores centrale stabsfunktioner. Vi har et tæt samarbejde med direktionen og de faglige centre og sikrer smidige processer på tværs af huset og mellem styrelsen og departementet.

Trine Heidemann Jansen
 • Organisationsudvikling
 • Projekt- og forandringsledelse
 • HR
 • Service
 • Bygningsdrift
Trine Heidemann Jansen
Enhedschef
 • Organisationsudvikling
 • Projekt- og forandringsledelse
 • HR
 • Service
 • Bygningsdrift
 • Organisationsudvikling
 • Projekt- og forandringsledelse
 • HR
 • Service
 • Bygningsdrift
 • Juridisk kvalitetssikring af lovforslag
 • Statsstøtte
 • Generelle EU-retlige spørgsmål
 • Kontakt til kammeradvokaten
 • Aktindsigt
 • Generelle spørgsmål om tilsyn og håndhævelse
Claus Peter Hansen
Enhedschef
 • Juridisk kvalitetssikring af lovforslag
 • Statsstøtte
 • Generelle EU-retlige spørgsmål
 • Kontakt til kammeradvokaten
 • Aktindsigt
 • Generelle spørgsmål om tilsyn og håndhævelse
 • Juridisk kvalitetssikring af lovforslag
 • Statsstøtte
 • Generelle EU-retlige spørgsmål
 • Kontakt til kammeradvokaten
 • Aktindsigt
 • Generelle spørgsmål om tilsyn og håndhævelse
Jesper Falck Hansen
 • IT-support
 • IT-udviklingsprojekter og digitalisering
 • Systemforvaltning
 • Informationssikkerhed
Jesper Falck Hansen
Enhedschef
 • IT-support
 • IT-udviklingsprojekter og digitalisering
 • Systemforvaltning
 • Informationssikkerhed
 • IT-support
 • IT-udviklingsprojekter og digitalisering
 • Systemforvaltning
 • Informationssikkerhed
 • Direktionsbetjening
 • Ministerbetjening
 • EU-koordination
 • Presse
 • Intern og ekstern kommunikation
Anne Sofie Sandbech
Enhedschef
 • Direktionsbetjening
 • Ministerbetjening
 • EU-koordination
 • Presse
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Direktionsbetjening
 • Ministerbetjening
 • EU-koordination
 • Presse
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Økonomistyring
 • Regnskab
 • Compliance
 • Ekstern rapportering
Andreas Bjerreskov
Enhedschef
 • Økonomistyring
 • Regnskab
 • Compliance
 • Ekstern rapportering
 • Økonomistyring
 • Regnskab
 • Compliance
 • Ekstern rapportering