Ressourcer & jura

Center for Ressourcer & jura

I Center for ressourcer og jura arbejder vi med at sikre professionel, effektiv og robust service og stabil drift af styrelsen på økonomi-, jura- og IT-området.

Centeret er garant for, at den samlede styrelse efterlever gældende regler ift. forvaltning, regnskab, statsstøtte, lovkvalitet, risikostyring, GDPR, informationssikkerhed mv.

Samtidig driver centeret en digital transformation, hvor der ved et øget fokus på digitaliseringsklar lovgivning, brug af data og digitale muligheder skabes grundlag for hurtigere og mere effektiv implementering og forvaltning i overensstemmelse med eksterne regler. 

 • Videndeling og kompetenceopbygning i styrelsen gennem intern kursusvirksomhed mv.
 • Sikre høj kvalitet i lovarbejdet gennem deltagelse i lovprojektgrupper, lovteknisk gennemgang, samlet overblik over lovprocesser og ansvar for Lex Dania mv.
 • Udarbejdelse af lovbekendtgørelser
 • Sparring og rådgivning om generelle forvaltningsretlige emner
 • Rådgivning om EU-ret og statsstøtte og bistand ved anmeldelser af nye støtteordninger til KOM, håndtering af klagesager mv.
 • GDPR-ambassadør og overordnet ansvar for ENS’ efterlevelse af GDPR-reglerne, håndtering af brud mv.
Claus Peter Hansen
Enhedschef
 • Videndeling og kompetenceopbygning i styrelsen gennem intern kursusvirksomhed mv.
 • Sikre høj kvalitet i lovarbejdet gennem deltagelse i lovprojektgrupper, lovteknisk gennemgang, samlet overblik over lovprocesser og ansvar for Lex Dania mv.
 • Udarbejdelse af lovbekendtgørelser
 • Sparring og rådgivning om generelle forvaltningsretlige emner
 • Rådgivning om EU-ret og statsstøtte og bistand ved anmeldelser af nye støtteordninger til KOM, håndtering af klagesager mv.
 • GDPR-ambassadør og overordnet ansvar for ENS’ efterlevelse af GDPR-reglerne, håndtering af brud mv.
 • Videndeling og kompetenceopbygning i styrelsen gennem intern kursusvirksomhed mv.
 • Sikre høj kvalitet i lovarbejdet gennem deltagelse i lovprojektgrupper, lovteknisk gennemgang, samlet overblik over lovprocesser og ansvar for Lex Dania mv.
 • Udarbejdelse af lovbekendtgørelser
 • Sparring og rådgivning om generelle forvaltningsretlige emner
 • Rådgivning om EU-ret og statsstøtte og bistand ved anmeldelser af nye støtteordninger til KOM, håndtering af klagesager mv.
 • GDPR-ambassadør og overordnet ansvar for ENS’ efterlevelse af GDPR-reglerne, håndtering af brud mv.
Jesper Falck Hansen
 • It-projekter (Varetager porteføljestyring og projektledelse af projekter med digitalt indhold)
 • Data og strategi (Digital transformation af ENS, herunder arbejde med at blive mere datadrevet) 
 • Arkitektur og processer (Arbejder med konsolidering og udvikling af IT-arkitektur i ENS, samt arbejder med procesoptimering og automatisering)
Jesper Falck Hansen
Enhedschef
 • It-projekter (Varetager porteføljestyring og projektledelse af projekter med digitalt indhold)
 • Data og strategi (Digital transformation af ENS, herunder arbejde med at blive mere datadrevet) 
 • Arkitektur og processer (Arbejder med konsolidering og udvikling af IT-arkitektur i ENS, samt arbejder med procesoptimering og automatisering)
 • It-projekter (Varetager porteføljestyring og projektledelse af projekter med digitalt indhold)
 • Data og strategi (Digital transformation af ENS, herunder arbejde med at blive mere datadrevet) 
 • Arkitektur og processer (Arbejder med konsolidering og udvikling af IT-arkitektur i ENS, samt arbejder med procesoptimering og automatisering)
 • Budget-teamet er ansvarlig for styrelsens samlede økonomistyring baseret på aktivitetsbaseret styring struktureret omkring en økonomipartnermodel og arbejdsprogrammer for enhederne. Desuden varetager budgetteamet finanslov, udgiftsopfølgning, lønbudgettering, opfølgning på konsulentdagsorden og normeringsstyring
 • Regnskabsteamet er ansvarlig for fakturahåndtering, opkrævning af gebyrer, afstemninger, administration af kreditkort, regnskabslukning mv.
 • Compliance-teamet udgør 2. forsvarslinje i Energistyrelsen ift. den interne kontrol og risikostyring. Compliance er ansvarlig for tværgående tilskudsforvaltning, risikostyring, tilsynskoncept, interne kontroller, opfølgning på EU-finansiering af puljer, koordination af Rigsrevisions undersøgelser, bevillingsafregning i tilskudsregnskabet
Andreas Bjerreskov
Enhedschef
 • Budget-teamet er ansvarlig for styrelsens samlede økonomistyring baseret på aktivitetsbaseret styring struktureret omkring en økonomipartnermodel og arbejdsprogrammer for enhederne. Desuden varetager budgetteamet finanslov, udgiftsopfølgning, lønbudgettering, opfølgning på konsulentdagsorden og normeringsstyring
 • Regnskabsteamet er ansvarlig for fakturahåndtering, opkrævning af gebyrer, afstemninger, administration af kreditkort, regnskabslukning mv.
 • Compliance-teamet udgør 2. forsvarslinje i Energistyrelsen ift. den interne kontrol og risikostyring. Compliance er ansvarlig for tværgående tilskudsforvaltning, risikostyring, tilsynskoncept, interne kontroller, opfølgning på EU-finansiering af puljer, koordination af Rigsrevisions undersøgelser, bevillingsafregning i tilskudsregnskabet
 • Budget-teamet er ansvarlig for styrelsens samlede økonomistyring baseret på aktivitetsbaseret styring struktureret omkring en økonomipartnermodel og arbejdsprogrammer for enhederne. Desuden varetager budgetteamet finanslov, udgiftsopfølgning, lønbudgettering, opfølgning på konsulentdagsorden og normeringsstyring
 • Regnskabsteamet er ansvarlig for fakturahåndtering, opkrævning af gebyrer, afstemninger, administration af kreditkort, regnskabslukning mv.
 • Compliance-teamet udgør 2. forsvarslinje i Energistyrelsen ift. den interne kontrol og risikostyring. Compliance er ansvarlig for tværgående tilskudsforvaltning, risikostyring, tilsynskoncept, interne kontroller, opfølgning på EU-finansiering af puljer, koordination af Rigsrevisions undersøgelser, bevillingsafregning i tilskudsregnskabet
 • Informationssikkerhed
 • Applications management 
 • IT-support og Statens It
Mikkel Jochimsen
Enhedschef
 • Informationssikkerhed
 • Applications management 
 • IT-support og Statens It
 • Informationssikkerhed
 • Applications management 
 • IT-support og Statens It