Undergrund

Center for undergrund

I Center for undergrund arbejder vi for at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af ressourcerne i den danske undergrund og godkender aktiviteter i relation til olie- og gas-, geotermi- og saltindvinding. Vi godkender også aktiviteter i relation til gaslagre og andre lagringsaktiviteter i den dybe undergrund samt i relation til gastransitrør. 

 
 • Forvaltningen af Danmarks olie- og gasressourcer i undergrunden 
 • Miljøvurderinger af olie- og gasaktiviteter på havet, teknisk kapacitet, efterforskning, produktionstilsyn, godkendelser
 • Lovgivning og vejledning
Trine Tougaard
Enhedschef (+45) 2285 2852
 
 • Forvaltningen af Danmarks olie- og gasressourcer i undergrunden 
 • Miljøvurderinger af olie- og gasaktiviteter på havet, teknisk kapacitet, efterforskning, produktionstilsyn, godkendelser
 • Lovgivning og vejledning
 
 • Forvaltningen af Danmarks olie- og gasressourcer i undergrunden 
 • Miljøvurderinger af olie- og gasaktiviteter på havet, teknisk kapacitet, efterforskning, produktionstilsyn, godkendelser
 • Lovgivning og vejledning
 • Forvaltningen af Danmarks ressourcer i undergrunden på land herunder tilladelser til geotermi- og saltindvindingsaktiviteter
 • Tilladelser til rørledninger på søterritoriet/kontinentalsoklen
 • Godkendelser af arbejder i gaslagre
 • Økonomisk regulering af olierørledningen og gasopstrømsnettet
Anne Sofie Sandbech
Enhedschef
 • Forvaltningen af Danmarks ressourcer i undergrunden på land herunder tilladelser til geotermi- og saltindvindingsaktiviteter
 • Tilladelser til rørledninger på søterritoriet/kontinentalsoklen
 • Godkendelser af arbejder i gaslagre
 • Økonomisk regulering af olierørledningen og gasopstrømsnettet
 • Forvaltningen af Danmarks ressourcer i undergrunden på land herunder tilladelser til geotermi- og saltindvindingsaktiviteter
 • Tilladelser til rørledninger på søterritoriet/kontinentalsoklen
 • Godkendelser af arbejder i gaslagre
 • Økonomisk regulering af olierørledningen og gasopstrømsnettet