2008 var endnu et godt år for eksporten af energiteknologi

30. april 2009

Danske virksomheder har gentaget succesen fra 2007 og har igen i 2008 haft en vækst i eksporten af energiteknologi på ca. 13 procent.

Danske virksomheder har gentaget succesen fra og har igen i 2008 haft en vækst i eksporten af energiteknologi på ca. 13 procent. Dermed var væksten i eksporten af energiteknologi i 2008 mere end dobbelt så stor som væksten i den øvrige danske vareeksport. Det viser en foreløbige analyse af udviklingen i den danske eksport af energiteknologi fra Energistyrelsen og DI Energibranchen.

På trods af den markante vækst i eksporten i er der dog tegn på fald i eksporten i slutningen af 2008 og i starten af 2009. Energiindustrien er dermed også ramt af den økonomiske krise, og må derfor forvente mindre vækst i 2009.

”Det er intet mindre end imponerende, at energiindustrien også i har kunnet opretholde årlige vækstrater på 10 procent eller mere. Eksporten af grønne løsninger er en yderst lønsom forretning for danske virksomheder og er med til at brande Danmark i hele verden. Fordi der globalt tales så meget om klima og energi, vil de store markeder i for eksempel USA og Kina også vokse kommende år. En klimaaftale i København i december vil være med til at skabe yderligere efterspørgsel på grøn dansk teknologi. Her er der en klar kobling mellem de internationale forhandlinger om en global klimaaftale og de danske virksomheders muligheder for at fortsætte væksten fremover,” siger klima- og energiminister Connie Hedegaard.

Branchedirektør Anders Stouge, DI Energibranchen siger:
” var samlet set et godt år for energiteknologibranchen, men nu er kurven knækket. I DI Energibranchen har vi allerede lanceret 20 konkrete anbefalinger til, hvordan vi får skabt vilkår for varig vækst. Det sker med vores strategi ”Nyt Klima for Vækst” .Det drejer sig blandt andet om flere markante investeringer i innovation og kommercialisering af energiteknologi. Det er fundamentet for flere værdiskabende og videntunge arbejdspladser i Danmark. Det er den vej vi skal går, hvis energiteknologibranchen på samme tid skal gøre os rigere, sikre vores energiforsyning og hjælpe klimaet.

Energistyrelsens og DI Energibranchens endelige analyse af bl.a. den samlede eksport af energiteknologi, samt et overblik over energiindustriens største eksportmarkeder, ventes offentliggjort i juni .

Kontakt:
Pressemedarbejder Tore Keller, telefon 41 33 94 84, mail: tokel@kemin.dk Chefkonsulent Kasper Lindgaard, DI Energibranchen, telefon 3662, kali@di.dk Fuldmægtig Henriette la Cour, Energistyrelsen, telefon 33 95 42 78, hlc@ens.dk

Eksport af energiteknologi og -udstyr

Henriette Lindebæk la Cour
Fuldmægtig
Tlf.: 3392 6692
hlc@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Jonas Disager Kraft
Specialkonsulent (+45) 3395 5038

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig