74 projekter søger om støtte til ny grøn energiteknologi

6. september 2022
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Endnu engang har der været stor interesse i Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Den 2. september lå fristen for at søge om støtte til nye energiprojekter – og i alt 74 projekter har søgt om 683 mio. kr.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter hvert år virksomheder og universiteters arbejde med demonstration af nye, grønne energiteknologier. I årets anden og sidste ansøgningsrunde er der blevet søgt om godt 683 mio. kr. I alt er der 175 mio. kr. at gøre godt med denne ansøgningsrunde.

Den store interesse i programmet betyder, at den samlede ansøgte støtte svarer til omkring fire gange puljens størrelse. Der kan således forventes en succesrate på ca. 25 procent blandt de indsendte ansøgninger.

I oversigten nedenfor ses det, hvordan den ansøgte støtte fordeler sig på EUDP’s fokusområder. Som det fremgår, ligger størstedelen af rundens ansøgninger inden for fokusområderne ”Mere grøn el – og til flere formål”, ”Energieffektivisering” og ”Tung transport og Power-to-X i stor skala”.

Fokusområde

 

Antal ansøgninger

Ansøgt støttebeløb

1. Mere grøn el – og til flere formål

22

   190.697.391,00 kr.

2. Energieffektivisering

17

   131.274.249,00 kr.

3. Persontransport og let varetransport

2

      11.368.154,00 kr.

4. Tung transport og Power-to-X i stor skala

10

   125.017.760,00 kr.

5. Varme og varmelagring

5

      24.300.727,00 kr.

6. Grøn procesenergi

4

      32.342.566,00 kr.

7. Fleksibel el-anvendelse, netudbygning og digitalisering

5

      37.708.563,00 kr.

8. CO2-fangst, -lagring og -udnyttelse

5

   115.397.906,00 kr.

9. Andet

4

      15.302.779,00 kr.

Ansøgningerne modtaget d. 2. september vil i den kommende tid blive bedømt og indstillet til EUDP’s uafhængige bestyrelse, der i december vil træffe beslutning om, hvilke projekter, der skal modtage støtte til udviklingen af ny innovativ energiteknologi.

Siden programmets etablering i 2007 har EUDP støttet mere end 1000 innovative projekter med over 5,7 mia. kr.  Fælles for de perspektivrige projekter er, at de alle understøtter Danmarks målsætning om 70 procent CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Samtidig skal programmet fremme udnyttelse og udvikling af erhvervspotentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse.

Kontakt

  • Claus Meineche, sekretariatschef for EUDP, +45 3392 7793, clme@ens.dk
  • Amanda V. Laasholdt, kommunikationsansvarlig, +45 33 95 09 71, amlt@ens.dk

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906
Morten Christensen
Teamleder for Kommunikation (+45) 3392 6858

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig