Alle elmålere vil være fjernaflæste i 2020

10. december 2013

Energistyrelsen har udstedt en bekendtgørelse, som pålægger netselskaber at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle elforbrugere inden udgangen af år 2020.

Udrulningen af fjernaflæste elmålere er et stort skridt på vej mod et intelligent elsystem. Regeringen tog det første skridt i retningen af det intelligente elsystem, da den præsenterede sin smart grid strategi den 5. april 2013.

Læs mere om smart grid strategien.

Det intelligente elsystem kan blandt andet bidrage til at håndtere varierende mængder el, når der f.eks. kommer endnu flere vindmøller. Smart grid er dermed et vigtigt redskab til at reducere afhængigheden af fossil energi.

Fjernaflæste elmålere og timeafregning er vigtige forudsætninger for, at virksomheder og forbrugere skal kunne reagere på prissignaler og udnytte mulighederne i at flytte deres elforbrug. I dag har knapt halvdelen af elforbrugerne en fjernaflæst elmåler. En samfundsøkonomisk analyse fra  marts 2013 viser en positiv samfundsøkonomi ved at få udrullet fjernaflæste målere til de husstande, der endnu ikke har fået installeret en fjernaflæst måler. I alt har udrulningen og indførelsen af timeafregning en positiv værdi for samfundet på 10 mio. kr. årligt.

Med bekendtgørelsen fastlægges rammerne for udskiftning af ikke-fjernaflæste elmålere til fjernaflæste elmålere, således at alle slutbrugere af el har en fjernaflæst elmåler med timeregistrering senest ved udgangen af år 2020. Bekendtgørelsen indeholder endvidere tekniske krav til målerne og krav til formidling af måledata til Energinet.dk’s datahub.

Bekendtgørelsen har været i høring den 19. september 2013 til den 18. oktober 2013 og træder i kraft den 10. december 2013

Læs høringsnotatet og bekendtgørelsen

Ane-Katrine Zink Sørensen

Fuldmægtig

Center for Forsyning

Tlf.: 33 92 67 44

akzs@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Jonas Disager Kraft
Specialkonsulent (+45) 3395 5038

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig