Ansøgninger for 102 mio. kr. i Erhvervspuljens tredje runde i 2022

4. maj 2022
Billede: Colourbox.

Tredje ansøgningsrunde i Erhvervspuljen i 2022 lukkede for ansøgninger den 21. april. Energistyrelsen har i runden modtaget i alt 219 ansøgninger for ca. 102 mio. kr.

Erhvervspuljen understøtter private virksomheders grønne omstilling ved at give tilskud til projekter, der reducerer energiforbruget. Det kan fx være omstillingen af gamle olie- og gaskedler med nye varmepumper, der kører på grøn strøm.

Tredje ansøgningsrunde i 2022 i Erhvervspuljen var åben for ansøgninger fra den 29. marts til den 21. april. I runden er der ansøgt for ca. 102 mio. kr. fordelt på 219 ansøgninger. Der er i alt ca. 600 mio. kr. i puljen i 2022.

Den tredje ansøgningsrunde gav mere end en fordobling i antallet af ansøgere i forhold til de forrige runder i 2022. I runde 2, der løb fra den 15. februar til den 1. marts, var der 98 ansøgninger med et ansøgt støttebeløb på 25 mio. kr.

Trods den øgede mængde ansøgninger er der ikke desto mindre stadig rigeligt at komme efter for nye ansøgere, som stadig kan få gavn af de mange millioner, der endnu er til rådighed i de to sidste runder i 2022. I tider, hvor energipriserne stiger, har virksomheder med potentielle energibesparelser derfor rig mulighed for at få tilskud til at spare yderligere på energiregningen.

Den næste ansøgningsrunde i Erhvervspuljen åbner ultimo maj, forventeligt den 31. maj 2022.

Energistyrelsen har løbende gennemført justeringer af puljen for at sikre, at puljen er tilstrækkeligt attraktiv for virksomhederne. I lyset af den igangværende krise og for at lette erhvervslivets afhængighed af gas analyserer Energistyrelsen på, hvorledes puljens design kan optimeres med henblik på at gøre puljen endnu mere attraktiv. Det sker med input fra særligt erhvervslivets brancheorganisationer.

Ansøgerne i runde 3 har frem til 9. juni 2022 til at indsende en endelig ansøgning.

Fakta

  • Erhvervspuljen er en tilskudspulje til energieffektivisering i virksomheder, der skal sikre grøn omstilling og effektivisering af virksomhedernes energiforbrug. Puljen er på i alt ca. 3,9 mia. kr. og løber fra 2020 til 2029.
  • De nærmere tidsfrister for ansøgningsrunderne i 2022 meldes ud løbende. Læs mere om puljen på: www.ens.dk/erhvervstilskud eller på https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud

Kontakt

Kontorchef Rikke Reumert Schaltz, tlf: 33 95 12 53, e-mail: rkrs@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig