Ansøgninger for 46 mio. kr. til Erhvervspuljen

9. juni 2021
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Energistyrelsen har i alt modtaget 217 ansøgninger om tilskud i tredje ansøgningsrunde til Erhvervspuljen i 2021.

I tredje ansøgningsrunde i 2021 i Erhvervspuljen, der var åben for ansøgninger fra virksomhederne fra den 18. maj til den 1. juni, er der ansøgt om tilskud for ca. 46 mio. kr. Den samlede ramme for Erhvervspuljen i 2021 er på 600 mio. kr. Midlerne fordeles på en række ansøgningsrunder hen over året. Den næste runde forventes at åbne medio august.

Forud for ansøgningsrunden er der blandt andet arbejdet med at udvide antallet af standardløsninger og lette processen for rådgiverbistand, så det bliver endnu lettere for virksomhederne at søge om tilskud fra puljen. Ansøgningerne i fase 1 indikerer, at standardløsningerne er anvendt flittigt i denne runde, hvor der er mange mindre projekter.

Tildelingen af midlerne i puljen sker på baggrund af en konkurrencebaseret model, hvor ansøgningerne rangeres efter den laveste støttepris pr. sparet kWh. Der er et støtteloft i puljen på 7 øre pr. sparet kWh.

Virksomhederne har nu frem til 7. august til at indsende en endelig ansøgning.

Fakta

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til energieffektivisering i virksomheder, der skal sikre grøn omstilling og effektivisering af virksomhedernes energiforbrug. Puljen er på i alt ca. 3,9 mia. kr. og løber fra 2020 til 2029. De nærmere tidsfrister for ansøgningsrunderne i 2021 meldes ud løbende. Læs mere om puljen på: www.ens.dk/erhvervstilskud eller på https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud

Kontakt

Kontorchef Vincent Rudnicki, tlf: 3392 7430, e-mail: vinr@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig