Ansøgninger for over 863 mio. kr. til grøn energiteknologi

5. marts 2024
EUDP har netop modtaget 78 ansøgninger om tilskud til udvikling og demonstration af nye energiteknologiske løsninger. Originalfoto: Colourbox
EUDP har netop modtaget 78 ansøgninger om tilskud til udvikling og demonstration af nye energiteknologiske løsninger. Originalfoto: Colourbox

Der er stadig stor interesse for støtte til ny grøn energiteknologi. Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram har netop modtaget 78 ansøgninger om tilskud til udvikling og demonstration af nye energiteknologiske løsninger. De 78 projekter har sammenlagt søgt om 863 mio. kr.

Ved ansøgningsfristen d. 4. marts viste der sig igen at være stor interesse for Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Programmet modtog nemlig ansøgninger om støtte til nye innovative energiprojekter for over 863 mio. kr. Med 260 mio. kr. i puljen svarer det til mere end tre gange puljens størrelse – og der kan dermed forventes en succesrate på ca. 30 % blandt de indsendte ansøgninger.

EUDP’s generelle pulje dækker også tilskud til internationale samarbejder under Det Internationale Energiagentur (IEA). Ud af de 78 ansøgninger hører otte under IEA. Herudover er der udbudt 22,6 mio. kr. gennem Nordsøpuljen, der har til formål at støtte udviklings- og demonstrationsprojekter med tilknyttet forskning, der kan bidrage til en mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas. To af ansøgerne har søgt om støtte fra Nordsøpuljen.

I oversigten nedenfor ses det, hvordan den ansøgte støtte umiddelbart fordeler sig på EUDP’s fokusområder. Størstedelen af rundens ansøgninger ligger inden for fokusområderne ”Mere grøn el – og til flere formål” og ”Energieffektivisering” – dog er en stor andel af støtten søgt inden for andre fokusområder såsom ”CO2-fangst, -udnyttelse og -lagring” trods et lavere antal ansøgninger.

Fokusområde

 

Antal ansøgninger

Ansøgt tilskudsbeløb

1. Mere grøn el – og til flere formål

20

163.447.852 kr.

2. Energieffektivisering

27

205.802.566 kr.

3. Persontransport og let varetransport

2

18.146.728 kr.

4. Tung transport og Power-to-X i stor skala

4

59.473.420 kr.

5. Varme og varmelagring

5

96.310.181 kr.

6. Grøn procesenergi

2

16.259.371 kr.

7. Fleksibel el-anvendelse, netudbygning og digitalisering

7

105.763.655 kr.

8. CO2-fangst, -udnyttelse og -lagring

5

136.241.706 kr.

9. Andet

6

61.815.028 kr.

Ansøgningerne modtaget d. 4. marts vil i den kommende tid blive bedømt og indstillet til EUDP’s uafhængige bestyrelse, der i juni vil beslutte, hvilke projekter der skal modtage tilskud til udvikling og demonstration af ny innovativ energiteknologi.

FAKTA
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

  • EUDP støtter hvert år virksomheder og universiteters arbejde med demonstration af nye, grønne energiteknologier. Siden programmets etablering i 2007 har EUDP givet tilskud til mere end 1.200 innovative projekter med over 6,2 mia. kr.  
  • Fælles for de perspektivrige projekter er, at de alle understøtter Danmarks klimamål. Samtidig skal programmet fremme udnyttelse og udvikling af erhvervspotentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse.
  • Du er altid velkommen til at kontakte EUDP-sekretariatet, hvis du vil høre nærmere om mulighederne for at søge om tilskud. Du kan finde sekretariatets kontaktoplysninger og blive klogere på vores respektive fagområder her.

Kontaktpersoner

Amanda Videbæk Laasholdt
Kommunikationsrådgiver i EUDP (+45) 3395 0971
Tino Rueskov Pedersen
(+45) 3395 5215
Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig