Ansøgninger for over 925 millioner kroner til nye energiteknologiske løsninger

5. september 2023
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Endnu engang er der stor interesse i Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Programmet har netop modtaget 88 ansøgninger om støtte til ny grøn energiteknologi. De 88 projekter søger sammenlagt om mere end tre gange den udbudte puljes størrelse.

Den 4. september lå fristen for at søge om støtte til nye grønne energiprojekter under Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Ved ansøgningsfristen var der søgt om tilskud på i alt 925,58 millioner kroner.

Der er i denne runde 300 millioner kroner i puljen, og den store interesse i programmet betyder således, at den samlede ansøgte støtte svarer til omkring tre gange puljens størrelse. Der kan dermed forventes en succesrate på ca. 33 procent blandt de indsendte ansøgninger.

EUDP’s generelle pulje dækker også tilskud til Det Internationale Energiagentur (IEA) samt tilskudsordningen Green Labs DK, som er målrettet etablering af faciliteter, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder. 17 af ansøgningerne hører under IEA, og to søger om støtte under Green Labs DK.

Herudover er der også udbudt 21,4 millioner kroner gennem Nordsøpuljen, der har til formål at støtte udviklings- og demonstrationsprojekter med tilknyttet forskning, der kan bidrage til en mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas. Ud af de 88 ansøgere har to søgt om støtte fra Nordsøpuljen.

I oversigten nedenfor ses det, hvordan den ansøgte støtte umiddelbart fordeler sig på EUDP’s fokusområder. Som det fremgår, ligger en stor del af rundens ansøgninger inden for fokusområderne ”Mere grøn el – og til flere formål”, ”Energieffektivisering” og ”Fleksibel el-anvendelse, netudbygning og digitalisering” –  en stor del af støtten søges desuden inden for området ”Tung transport og Power-to-X i stor skala” samt ”CO2-fangst, -lagring og -udnyttelse.

Fokusområde

 

Antal ansøgninger

Ansøgt tilskudsbeløb

1. Mere grøn el – og til flere formål

28

341.442.942,00 kr.

2. Energieffektivisering

23

163.961.262,00 kr.

3. Persontransport og let varetransport

-

-

4. Tung transport og Power-to-X i stor skala

8

138.826.290,00 kr.

5. Varme og varmelagring

4

12.541.747,00 kr.

6. Grøn procesenergi

1

505.125,00 kr.

7. Fleksibel el-anvendelse, netudbygning og digitalisering

14

153.921.493,00 kr.

8. CO2-fangst, -lagring og -udnyttelse

6

107.675.690,00 kr.

9. Andet

4

6.701.932,00 kr.

Ansøgningerne modtaget d. 4. september vil i den kommende tid blive bedømt og indstillet til EUDP’s uafhængige bestyrelse, der i december vil beslutte, hvilke projekter der skal modtage tilskud til udviklingen af ny innovativ energiteknologi.

EUDP støtter hvert år virksomheder og universiteters arbejde med demonstration af nye, grønne energiteknologier. Siden programmets etablering i 2007 har EUDP givet tilskud til mere end 1000 innovative projekter med over 6,2 milliarder kroner. Fælles for de perspektivrige projekter er, at de alle understøtter Danmarks klimamål. Samtidig skal programmet fremme udnyttelse og udvikling af erhvervspotentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte EUDP-sekretariatet, hvis du vil høre nærmere om mulighederne for at søge om tilskud. Du kan finde sekretariatets kontaktoplysninger og blive klogere på vores respektive fagområder her.

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig