Bygningspuljen lukker: 340 mio. kr. på vej til boligforbedringer

29. oktober 2021
Foto: SparEnergi.

Energistyrelsen har nu modtaget ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen, der overstiger de ca. 340 mio. kr., som er afsat til boligforbedringer, der gavner klimaet. Knap 17.000 boligejere har ansøgt om tilskud.

Siden tirsdag d. 28. september har borgere kunnet søge tilskud til boligforbedringer, der sparer energi og i sidste ende gavner klimaet. Energistyrelsen har nu modtaget ansøgninger om midler, der overstiger puljens størrelse på ca. 340 mio. kr., og puljen er derfor lukket for yderligere ansøgninger i 2021. Der vil igen blive mulighed for at søge om tilskud til grønne boligforbedringer i 2022, hvor der er afsat 430 mio. kr. ud af i alt ca. 2,5 mia. kr. over perioden 2020-2026.

Energistyrelsen har i denne runde, hvor der var ca. 340 mio. kr. i puljen, modtaget knap 17.000 ansøgninger til Bygningspuljen. I årets første runde var afsat ca. 320 mio. kr. til grønne boligforbedringer.

Ansøgningerne fordeler sig således, at knap 12.000 har søgt om tilskud til varmepumpekonvertering, mens ca. 5.000 har søgt om tilskud til energieffektive boligrenoveringer. Det svarer til en støttefordeling på ca. 75%/25% for denne runde og en fordeling over hele året på ca. 62%/38%. Dette skal ses i lyset af, at det brede politiske flertal bag puljen har besluttet, at mindst 60 pct. af puljen skal bruges på tilskud til projekter, der indeholder en varmepumpekonvertering.

Indledende tekniske problemer blev løst

Det digitale ansøgningssystem blev desværre i de første dage efter åbningen ramt af en række tekniske udfordringer til trods for omfattende forudgående tests af systemet. Det medførte lange ventetider de første par døgn og dermed en dårlig oplevelse for nogle af de mange borgere med ønske om at få tilskud til grønne boligforbedringer. Energistyrelsens systemleverandør fik rettet op på de opståede fejl, så der siden har været meget kort eller ingen kø til systemet. Dermed har borgere, der oplevede ikke at kunne tilgå ansøgningssystemet de første dage, haft muligheden sidenhen.

Bedre brugeroplevelse i fremtiden

Energistyrelsen har, forud for åbningen af Bygningspuljen, været i dialog med vores IT-systemleverandør og driftsleverandør med henblik på at forbedre brugeroplevelsen, bl.a. med udvidet serverkapacitet hos driftsleverandørerne og udvidet beredskab hos systemleverandør og driftsleverandør. Desuden har vi haft stort fokus på at kommunikere om køsystemet og det digitale venteværelse samt forberede borgerne på ansøgningsprocessen.

Vi kan desværre konstatere, at selve ansøgningssystemet langt fra har fungeret tilfredsstillende på trods af disse forholdsregler. Vi vil derfor gå i gang med at undersøge mulighederne for alternative IT-løsninger til Bygningspuljen. Målet er at kunne give en markant bedre brugeroplevelse i fremtidige ansøgningsrunder i lyset af, at Bygningspuljen løbende uddeler midler frem til og med 2026.

Sagsbehandlere vurderer alle ansøgninger

Energistyrelsens sagsbehandlere er i gang med at behandle de mange ansøgninger, der er modtaget. Hver ansøgning behandles løbende i den rækkefølge, de er modtaget, og de første tilsagn er allerede blevet givet.

Energistyrelsen opfordrer ansøgere til at væbne sig med tålmodighed, idet vi sigter mod at have givet alle tilsagn ved årsskiftet. Det er en vigtig prioritet for styrelsen, at puljemidlerne bliver tildelt korrekt og retfærdigt. Da sagsbehandlingen er kompleks og omfattende, må ansøgere være indstillet på at vente på svar.

Se din status ved at logge ind på portalen
Ansøgere kan ikke fremskynde sagsbehandlingsprocessen ved at ringe til Energistyrelsen. I stedet kan man se status for sin ansøgning ved at logge ind på portalen.

Selvom man har afsendt en ansøgning, der opfylder puljekriterierne, er det ikke sikkert, at man bliver tildelt støtte. Antallet af ansøgninger om midler overstiger nemlig puljens størrelse. Ansøgere, der får tilsagn om midler fra puljen, skal være opmærksomme på, at der kan gå op til seks måneder, fra man indsender en udbetalingsanmodning, til pengene bliver udbetalt.

Nye muligheder for at søge i 2022
Borgere, der havde gjort sig forhåbninger om at søge om midler i puljen, men ikke nåede det i denne omgang, har mulighed for at søge igen i næste runde i 2022. Det er også muligt allerede nu at få installeret en varmepumpe på abonnement med støtte, hvis man ønsker at skifte opvarmningsform til varmepumpe. Læs mere om dette på SparEnergi.dk.

Baggrund

  • Bygningspuljen stammer fra Energiaftalen 2018 og har til formål at fremme energibesparelser i boliger.
  • Fra 2020-2026 er der afsat ca. 2,5 mia. kr. til grønne boligforbedringer fra Bygningspuljen. Pengene stammer fra energiaftalen 2018, klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 og Finansloven 2021.
  • De grønne boligforbedringer bidrager både til at reducere energiforbrug og reducere de danske drivhusgasudledninger ved at mindske forbruget af fossile brændsler. I alt forventes Bygningspuljen og den øvrige indsats til udfasning af olie- og gasfyr at bidrage med en reduktion på mellem 0,7 og 0,8 mio. ton CO2 i 2030.

Læs mere om tilskud på SparEnergi.dk/tilskud

Læs mere om varmepumpe på abonnement på SparEnergi.dk/varmepumper

Kontakt

Ansøgere, der ønsker at se status på sin sag, kan logge ind på portalen. Her er det også muligt at sende en besked direkte til sagsbehandleren.

For andre spørgsmål vedr. Bygningspuljen, kontakt SparEnergi.dk på 31 15 90 00, eller info@sparenergi.dk

Find svar på mange spørgsmål på SparEnergi.dk/tilskud

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig