Danmark godt rustet i forhold til nye oliesanktioner mod Rusland

1. juni 2022

Olieforsyningen i Danmark er stabil, og Energistyrelsen forventer ikke mangel på olie, benzin eller diesel. Der kan komme yderligere prisstigninger.

EU har vedtaget den 6. sanktionspakke mod Rusland. Pakken indeholder et forbud mod import af russisk råolie og olieprodukter. Sanktionerne omfatter i første omgang import af råolie transporteret via skib og ikke via olieledninger.

Markant nedgang i import af russisk olie

Mens importeret russisk olie udgjorde ca. 20 procent af det danske olieforbrug i 2021, er importen faldet markant i første kvartal af 2022 til ca. 7 procent. I april er der ikke importeret hverken råolie eller olieprodukter fra Rusland til Danmark, da flere danske importører efter krigens start har indgået andre aftaler. Danmark er imidlertid en del af det globale oliemarked, hvor olieprisen fastsættes og derfor kan sanktionerne alligevel ramme Danmark via prisstigninger.

”Vi forventer ikke, at der bliver mangel på hverken olie, benzin eller diesel, da det hele købes ind på verdensmarkedet. Men selvom vi efter krigen kun køber meget lidt olie fra Rusland, så kan vi blive ramt af prisstigninger.” siger Energistyrelsens direktør Kristoffer Böttzauw.

Olieprodukter bruges i dag primært i transportsektoren, der står for knap 80% af forbruget. Det meste går til vejtransport, men international luftfart og skibsfart bruger også en del olie.

Beredskab klar i tilfælde af oliemangel

Danmark har i tråd med EU-lovgivning lagre af olie og indgår i et international beredskab på olieområdet i regi af Det Internationale Energiagentur (IEA). Her er alle lande forpligtet til at have olielagre klar, der svarer til ca. 2-3 måneders forbrug.

”Vi har planer klar, hvis der skulle komme egentlig oliemangel. I Danmark har vi valgt at have lidt større lagre, end vi er forpligtet til, så vi har altid ca. 80 dages olieforbrug på beredskabslager. Hvis der opstår en egentlig oliekrise, så er vi klar til at frigive de lagre. Hertil kommer, at olieselskaberne også har deres egne kommercielle lagre. Vi har i sidste ende også planer, der kan begrænse forbruget, men det er ikke aktuelt lige nu” siger Kristoffer Böttzauw.

Mulighed for at spare på brændstof

Forbrugerne har flere muligheder for at spare på benzin og diesel. ”Man kan ændre måden, man kører på, og dermed spare på benzinregningen. Vi kan fx se, at flere vælger at køre langsommere på motorvejen for at spare på benzinen”, siger Kristoffer Böttzauw.

Fakta

 • Danmark er samlet set 64 % selvforsynende med olie
 • Import fra Rusland udgjorde i 2021 ca. 20% af Danmarks samlede olieforbrug
 • I første kvartal af 2022 udgjorde import af russisk råolie ca. 7 procent af Danmarks samlede olieforbrug og i april er der ikke importeret hverken råolie eller olieprodukter
 • Russisk olie udgjorde før krigen ca. 12% af verdensmarkedet. EU landene importerede før krisen 55% af deres diesel og 26% af deres råolie fra Rusland. Ca. 2/3 af EU’s import transporteres via skibe, mens resten leveres via rørledninger.
 • EU har vedtaget at forbyde import af russisk råolie, der transporteres til EU via skibe, samt raffinerede olieprodukter (benzin, diesel mv.) fra Rusland. Import af russisk råolie via rørledninger er i første omgang undtaget. Indfasningen af forbuddet vil ske over en periode på 6-8 måneder fsva. råolie og raffinerede produkter.
 • Knap 80% af alle olieprodukter i Danmark bruges i transportsektoren. Næsten 2/3 af det forbrug ligger på vejene, men resten er primært international fly- og skibstransport
 • Kun 4% af Danmarks olieforbrug går til opvarmning og elproduktion
 • Danmark er internationalt forpligtet til at have olielagre svarende til 61 dages forbrug. Danmark har nationalt besluttet, at der skal være olielagre til 81 dages forbrug. Hertil kommer de kommercielle olieselskabers egne lagre

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
 • Presse
 • Sociale medier
 • Hjemmeside
 • Informationsindsatser og kampagner
 • Borgerkommunikation
 • Sparenergi.dk
Morten Christensen
Konstitueret enhedschef (+45) 3392 6858
 • Presse
 • Sociale medier
 • Hjemmeside
 • Informationsindsatser og kampagner
 • Borgerkommunikation
 • Sparenergi.dk
 • Presse
 • Sociale medier
 • Hjemmeside
 • Informationsindsatser og kampagner
 • Borgerkommunikation
 • Sparenergi.dk

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig