Danmark indtager digital førsteplads i Europa

12. november 2021
Billede: Colourbox

I 2021 er Danmark gået fra en samlet 3. plads til nu at indtage en samlet førerposition inden for udrulning og anvendelse af digital infrastruktur. Det viser den nye rapport “Digital Economy and Society Index 2021” fra Europa-Kommissionen.


Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort den årlige rapport “Digital Economy and Society Index 2021”, som blandt andet viser, hvor godt de enkelte EU-lande klarer sig i forhold til udrulning og anvendelse af digital infrastruktur via for eksempel bredbånd eller mobile netværk.

Rapporten for 2021 viser, at Danmark samlet set er nummer 1 ud af de 27 medlemslande.

”Jeg er glad for og stolt af, at vi har en høj digitaliseringsgrad i Danmark. Hvor vigtigt det er, blev tydelig for mange i tiden med corona og under nedlukningen. Digitaliseringen har hjulpet os til at opretholde kontakten med hinanden, med hjemmeskoling, onlinemøder, hjemmearbejde og ikke mindst i sundhedsvæsnets kamp mod pandemien. Også for erhvervslivet er digitaliseringen, ordentlige forbindelser og digitale tjenester afgørende for både udvikling og drift. Den europæiske førerplads bekræfter mig i, at branchen gode muligheder for at styrke digitaliseringen i Danmark. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan blive endnu bedre, men jeg er glad for branchens arbejde med at sikre både god mobil- og bredbåndsdækning i Danmark”, siger klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen.


Danmark scorer flere points end noget andet land i EU, når det gælder digital infrastruktur.

Danmark har den bedste digitale infrastruktur

Danskerne har samlet set den bedste adgang til digital infrastruktur i Europa. Årsagen er blandt andet en god bredbåndsdækning, og at de nødvendige frekvenser er til rådighed for den igangværende 5G-udrulning.

”Vi får igen bekræftet, at Danmark har en digital infrastruktur i verdensklasse – denne gang vinder af europamesterskabet. Et resultat af gode rammer for udrulningen af digital infrastruktur i Danmark, og en telebranche, som har vist sig villig til at investere i fremtiden. Et stort skulderklap til alle involverede – ikke mindst på tværs af telebranchen og de involverede myndigheder. Og en førsteplads, der forpligter i forhold til fortsat at være ambitiøse og arbejde videre med en vigtig dagsorden,” fortæller Stine Leth Rasmussen, Vicedirektør i Energistyrelsen.


Den digitale udrulning har taget yderligere fart under corona

I en tid præget af COVID-19 har der i hele Europa været en stærk afhængighed af og et øget fokus på en velfungerende digital infrastruktur, som muliggør online-møder, hjemmearbejde og hjemmeskoling. Sammenlignet med gennemsnittet i Europa viser de nye tal dog, at udrulningen og anvendelsen af digital infrastruktur er steget mere i Danmark end i de øvrige EU-medlemslande. Det viser sig blandt andet ved, at stadigt flere danskere får adgang til hurtigt bredbånd.

Høj investeringslyst og god konkurrence i den danske telebranche

At Danmark ligger helt i top, skyldes i høj grad, at telebranchen årligt investerer store milliardbeløb i blandt andet udrulning af bredbånd. Telebranchen havde i 2020 et rekordhøjt investeringsniveau på mere end 10 mia. kr. Den markedsbaserede udrulning af blandt andet fastnet bredbånd har været stærkt medvirkende til, at 96 procent af alle boliger og virksomheder i 2021 er dækket med en bredbåndsforbindelse på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.

”Resultatet skyldes i høj grad selskabernes store arbejde med blandt andet at sikre god mobil- og bredbåndsdækning til danskerne og et godt samarbejde på tværs af ministerier,” forklarer Stine Leth Rasmussen.

Derudover har Danmark i 2021 holdt auktioner over de sidste frekvensbånd til 5G, så alle frekvenser nu er solgt og tilgængelige for mobiloperatørerne.


Læs mere om Europa-Kommissionens “Digital Economy and Society Index 2021"

Kontakt

Specialkonsulent Daniel Gonn, djg@ens.dk, 3392 6860
Fuldmægtig Laura Møller Nielsen, lmnn@ens.dk, 3395 0822

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig