Danmark skal fortsat hjælpe Californien med massiv udbygning af grøn energi

8. februar 2023
Billede: Adobe Stock
Billede: Adobe Stock

Danske erfaringer med grøn omstilling er efterspurgt globalt. Nu forlænger Danmark samarbejdet med California Energy Commission, som skal skabe rammerne for øget energieffektivisering og et californisk havvindeventyr frem mod 2045. Samarbejdet kan åbne nye markeder for eksport af dansk energiteknologi.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse:

 

I dag underskriver Danmark en aftale med den californiske energimyndighed, som forlænger det samarbejde, vi allerede har om havvind og energieffektivitet. Aftalen vil løbe frem til og med 2024 og indeholder som noget nyt også et samarbejde om power-to-x.

 

”I Danmark er vi langt fremme med den grønne omstilling. Både når det gælder de politiske rammer og den tekniske kapacitet. Derfor er det vigtigt, at vi kommer ud og deler vores gode erfaringer med dem, der udleder allermest CO2. Det er sådan, Danmark for alvor kan gøre en forskel for den globale grønne omstilling. Når der sættes fart på de grønne tiltag ude i verden, kan det samtidig skabe muligheder for danske virksomheder, som står stærkt inden for grøn teknologi,” siger klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard.

 

”Som en af de største økonomier i verden er Californien fast besluttet på en fremtid med 100 procent ren energi til alle. Vi er stolte af at fortsætte med at styrke vores indsats på globalt plan gennem den fornyede aftale med vores danske partnere, og jeg ser frem til at samarbejde på helt afgørende områder som havvind og energieffektivitet,” siger bestyrelsesformand for California Energy Commission, David Hochschild.

 

USA er blandt verdens største CO2-udledere, og Biden-administrationen har sat ambitiøse klimamål. USA er også Danmarks største eksportmarked og tredjestørste, når det gælder eksport af energiteknologi. Siden 2017 har den danske Energistyrelse gennem et myndighedssamarbejde på energiområdet samarbejdet med myndigheder i bl.a. USA. Her bringes danske erfaringer med regulering af havvind og energieffektivitet ind i partnerlandets grønne omstilling. Ordningen har fokus på at gøre den grønne omstilling mere smidig og hurtig, og på den måde modne markeder til fordel for eksport af dansk energiteknologi og bidrage til CO2-reduktioner.

 

Samarbejde skal bidrage til at forløse enormt havvindspotentiale

 

Den amerikanske vestkyst har endnu ingen havvindmølleparker, men delstaten Californien rummer med sin 1350 km kystlinje et stort potentiale. I efteråret 2022 blev det første udbud af områder til havmølleparker på vestkysten afholdt. Området vurderes at have en samlet kapacitet på over 8 GW, der svarer til strøm til ca. 4 millioner amerikanske husholdningers elforbrug.

 

I det fornyede samarbejde skal Energistyrelsen hjælpe de californiske myndigheder med at optimere de lovgivningsmæssige rammer for havvind. At få gjort processerne overskuelige og sænke risici for investorer er afgørende i udviklingen af californisk havvind, der pga. Stillehavets store havdybder skal baseres på ny teknologi i form af flydende vindmøller frem for vindmøller med bundfikserede fundamenter.

 

Samarbejdet omhandler også erfaringer med udbygning af den nødvendige infrastruktur til at udnytte vindenergien, herunder udbygning af el-nettet og den nødvendige havneinfrastruktur. På den anden side kan Danmark også lære nyt af Californien, fx ift. flydende havvind, som er et nyt, lovende teknologiområde.

 

En dansk inspireret udvikling af amerikansk havvind vil være interessant for danske virksomheder, som er etableret i USA. USA har for nylig vedtaget lovpakken Inflation Reduction Act, som medfører massive investeringer i den grønne omstilling. Også det kan skabe muligheder for grønne danske virksomheder.

 

I det fornyede samarbejde indgår også et spor om at forbedre energieffektiviteten for bygninger og den energiintensive industri. Det skal bidrage til at indfri Californiens mål om CO2-neutralitet i 2045.

Aftalen med California Energy Commission underskrives ved en onlineceremoni den 8. februar af Energistyrelsens direktør, Kristoffer Böttzauw, og Chair for California Energy Commission, David Hochschild. 

Fakta

  • Energistyrelsen har siden 2017 haft en samarbejdsaftale med California Energy Commission om havvind og energieffektivitet. Den nye samarbejdsaftale udvides til også at omhandle grøn Power-to-X.
  • Som et led i det dansk-amerikanske samarbejde har Californien hævet sine ambitioner fra 10 gigawatt til 25 gigawatt havvind i 2045.
  • Ud over Californien samarbejder Energistyrelsen også med delstaterne Virginia, New Jersey og New York.
  • Danmark har myndighedssamarbejde om energi med 24 lande, der til sammen udleder 70 procent af verdens CO2. Oveni kommer en række landesamarbejder af kortere varighed bl.a. under ordningen Danish Energy Transition Initiative. Ved at opbygge viden og kapacitet i partnerlandenes nationale myndigheder, styrkes de politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling.

Kontaktpersoner

Jonas Disager Kraft
Specialkonsulent (+45) 3395 5038
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig