Danmarkshistoriens største havvindsudbud er i gang

22. april 2024

Energistyrelsen offentliggør i dag et udbud, der kan mangedoble Danmarks havvindkapacitet. Udbuddet muliggør etablering af minimum 6 GW havvind, der skal stå færdig i 2030.

Et stort udbud af nye havvindmølleparker er i dag skudt i gang. Udbuddet fordeler sig på 6 arealer i områderne Nordsøen I, Kattegat, Kriegers Flak II og Hesselø. Det giver mulighed for at opføre en samlet kapacitet på minimum 6 GW, som placeres således:

  • Minimum 3 GW i Nordsøen I (fordelt på tre parker)
  • Minimum 1 GW ved Kattegat
  • Minimum 1 GW ved Kriegers Flak II
  • 0,8-1,2 GW ved Hesselø.

 
"Vi glæder os over, at vi nu kan udbyde det største havvindsudbud herhjemme til dato. Der er tale om en massiv investering i den grønne omstilling,” siger Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen.

Mulighed for overplanting og Power-to-X

Ud over de 6 GW har byderne mulighed for overplanting. Det vil sige, at byderne kan opføre flere vindmøller, og samlet bliver der mulighed for at etablere op til 10 GW eller mere. Det kan potentielt betyde grøn strøm svarende til mere end 10 millioner danske og europæiske husstandes forbrug, men den grønne strøm kan også udnyttes til for eksempel brint eller andre Power-to-X-produkter, der kan erstatte fossile brændsler.

Der er i Danmark i dag installeret en samlet kapacitet på 2,7 GW havvind, og Thor Havvindmøllepark, der er under etablering i Nordsøen, skal levere yderligere 1 GW, når den efter planen står færdig i 2027. 

Realiseringen af de minimum 6 GW vil derfor være en markant forøgelse af den samlede danske havvindskapacitet, og med muligheden for overplantning er vejen banet for en potentiel mangedobling.

Udbudsmaterialet offentliggøres gennem EU-Supply her:

Nordsøen I, A1: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=399413&B=

Nordsøen I, A2: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=399409&B=

Nordsøen I, A3: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=399411&B=

Hesselø: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=399415&B=

Kattegat: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=399414&B=

Kriegers Flak II: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=399416&B=

Vær opmærksom på, at der er en forsinkelse på op til 48 timer fra offentliggørelsen, til materialet kan tilgås og bekendtgørelsen kan ses i TED (EU-Tidende).

Af hensyn til de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed foregår al kommunikation med interesserede markedsaktører via EU Supply-portalen. De samme hensyn gør, at Energistyrelsen ikke kan oplyse i detaljer om udbuddet, før al information om udbuddet er gjort tilgængelig der.

Mere information

  • Energistyrelsen holder torsdag den 25. april kl. 10 en teknisk briefing for journalister. Deltagelse kræver pressekort, som skal bæres synligt. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Tilmelding er nødvendig og skal ske på mail til Kåre Møller Madsen [kmllm@ens.dk] senest 24. april kl. 12.
  • Energistyrelsen inviterer senere til et informationsmøde for potentielle bydere. Mødet ventes afholdt fredag den 7. juni. Program og nærmere information annonceres via EU-Supply.  

Fakta

Udbud af 6 GW havvind

  • Udbuddet er den konkrete udmøntning af den tillægsaftale, som regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier den 30. maj 2023 har indgået om udbudsrammer for 6 GW havvind og yderligere 3 GW ved Energiø Bornholm.

Læs mere

Kontaktpersoner

Kåre Møller Madsen
(+45) 3395 5121

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig