Danske projekter vil hente 9,8 milliarder kroner hjem fra EU

30. maj 2024
Grafik: EU-Kommissionen
Grafik: EU-Kommissionen

15 danske projekter har ansøgt om støtte til nye innovative klima- og energiteknologier via EU’s Innovationsfond. Projekterne søger om i alt 1,3 milliarder euro til løsninger, der sammenlagt skal kunne fortrænge 58 millioner ton CO2 over 10 år.

EU-Kommissionens omfattende Innovationsfond, der er finansieret af salget af CO2-kvoter i EU’s kvotehandelssystem, har udbudt i alt fire milliarder euro, der skal udmøntes til banebrydende energiteknologier i stor skala i 2024.

Med ansøgninger for 1,3 milliarder euro, har de danske ansøgere således ansøgt om en tredjedel af den tilgængelige pulje.

Blandt de ansøgte danske projekter er:

  • 4 pilotprojekter
  • 6 storskala projekter
  • 2 mellemskala projekter
  • 1 lilleskala projekt
  • 2 konstruktionsprojekter

Fælles for løsningerne er, at de vil fortrænge CO2 og dermed bidrage til EU’s net-zero målsætning. De 15 danske ansøgere angiver, at deres løsningerne har potentialet til samlet at fortrænge 58 millioner ton CO2 inden for projekternes 10 første operationelle år. Til sammenligning udledte Danmark knap 42 millioner ton CO2e i 2022. Projekterne vil ligeledes bistå Danmarks egne klima- og energipolitiske målsætninger samt bidrage til vækst og jobskabelse i Danmark.

Fonden har modtaget i alt 337 ansøgninger med ansøgere fra 27 forskellige lande, og der er sammenlagt søgt om hele 24,6 milliarder euro. Det er dermed kun en sjettedel af de ansøgte projekter, der kan forvente at modtage støtte.

I den kommende tid bliver ansøgningerne evalueret af eksterne eksperter. I oktober 2024 forventes det afgjort, hvilke af de mange projekter, der modtager tilsagn om støtte fra fonden.

Det forventes, at EU-Kommissionen igen åbner for et udbud i efteråret 2024.

Kontakt

Claus H Andersen, +45 33 95 13 17, clhka@ens.dk

Kontaktpersoner

Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig