Danskerne får bedre dækning og hurtigere adgang til 5G

21. april 2021
Foto: Colourbox.

Flere områder, der i dag oplever dårlig dækning, kan se frem til bedre mobildækning. Samtidig fremskyndes udrulningen af fremtidens lynhurtige 5G-net. Det er blandt andet resultatet af den netop afsluttede frekvensauktion.

9000 adresser fordelt i 122 områder på tværs af landet kan nu se frem til bedre mobildækning. Samtidig fremrykkes udrulningen af det nyeste 5G-udstyr, så det udrulles bredere og hurtigere, end markedet ville have gjort af sig selv. Det er resultatet af, at mobilselskaberne TDC Net, Hi3G og TT-Netværket (Telias og Telenors fælles infrastrukturselskab) i dag har vundet tilladelser til en række frekvenser og samtidig forpligtet sig til to ambitiøse dækningskrav.

”Særligt det seneste år under corona, hvor mange har arbejdet hjemmefra og brugt mobilen til at holde kontakten med venner og familie, har været et bevis på, hvor vigtigt god dækning er. Om man bor på landet eller i storbyen, skal ikke være afgørende for, om der er signal på mobilen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu sætter tempoet op på udbygningen af fremtidens lynhurtige 5G-net, og at mobilselskaberne samtidig har forpligtet sig til at skabe bedre dækning for yderligere 122 områder i Danmark”, siger klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Frekvenser er afgørende for mobilselskabernes mulighed for at etablere og udvide deres net i Danmark. Den netop afsluttede auktion omfattede fem forskellige frekvensbånd, og de tre mobilselskaber, der deltog i auktionen, har vundet frekvenser i auktionen til en værdi af 2.076.186.000 kr.

Baggrund

Energistyrelsen kan i dag offentliggøre vinderne af den netop afsluttede auktion over 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz-, 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvenserne. Regeringen har i forbindelse med auktionen stillet krav om, at mobilselskaberne skal forbedre dækningen i 122 områder rundt omkring i landet, når de tager de nye frekvenser i brug. Derudover er der stillet krav til, at frekvenserne i 3,5 GHz-frekvensbåndet, der er særligt afgørende for udrulningen af 5G-teknologien, bliver udrullet hurtigere og bredere i Danmark. Endelig har TT-Netværket vundet frekvenser i 3,5 GHz-frekvensbåndet, som fx virksomheder, der ønsker at etablere et privat 5G-net, har mulighed for at leje.

De tre mobilselskaber vandt følgende:

1500 MHz 2100 MHz 2300 MHz 3,5 GHz 26 GHz Pris 1000 kr.
Hi3G - 40 MHz - 120 MHz 1000 MHz 540.525
TDC Net 45 MHz 40 MHz 40 MHz 130 MHz 1250 MHz 794.685
TT-N 45 MHz 40 MHz - 140 MHz* 600 MHz 740.976

* Heraf 60 MHz hvor der er tilknyttet en udlejningsforpligtigelse


Om resultatet:

  • Alle selskaberne har vundet frekvenser i 2100 MHz-, 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene.
  • Auktionen har givet en balanceret fordeling af 3,5 GHz-frekvensbåndet.
  • De tre vindere i auktionen skal tilsammen dække 122 områder, hvor der er dårlig dækning, med mobilt bredbånd med 30 Mbit/s download og 3 Mbit/s upload.
  • Dækningskravet, der skal sikre en hurtigere og bredere udrulning af infrastruktur til brug for 5G, er ligeledes blevet afsat til alle tre mobilselskaber.

Samlet set skal selskaberne betale 2.076.186.000 kr. for frekvenserne.

Bedre dækning i områder med dårlig dækning

Regeringen har med auktionen stillet krav om, at der i 122 udvalgte områder etableres dækning, der giver adgang til hastigheder på mindst 30 Mbit/s download og 3 Mbit/s upload samt taledækning. Med dækningskravet sikres der for tredje gang på fem år bedre dækning i hele landet. Der er således også blevet stillet lignende dækningskrav i 1800 MHz- og 700/900 MHz-frekvenstilladelserne.

Der ligger ca. 9.000 boliger, virksomheder og sommerhuse i de 122 nye dækningsområder - på samlet ca. 1.300 km2 - som vil opleve forbedret dækning som følge af auktionens resultat. Dækningskravene skal senest være opfyldt den 1. februar 2024.

Se kort over de nye dækningsområder

Hurtigere udrulning af det nyeste 5G-udstyr og adgang til frekvenser til private net

Udover at sikre bedre dækning har en af regeringens hovedprioriteter for denne auktion været at fremskynde udrulningen af udstyr, der kan anvendes til 5G på tværs af landet. Dækningskravet medfører, at selskaberne skal sikre en befolkningsmæssig dækning på 60 % med udgangen af 2023 og 75 % ved udgangen af 2025 ved brug af 3,5 GHz-frekvensbåndet.

Frekvenser til private net

Regeringen har ønsket at stille frekvenser i 3,5 GHz-frekvensbåndet til rådighed for virksomheder og offentlige institutioner, der ønsker at etablere private 5G-net i løbet af de næste par år. TT-Netværket har i auktionen vundet 60 MHz i 3,5 GHz-frekvensbåndet, hvortil der er tilknyttet en udlejningsforpligtelse. Udlejningsforpligtelsen giver andre aktører end mobilselskaberne, såsom virksomheder, offentlige institutioner og universiteter, ret til at leje frekvenser af TT-Netværket til brug for etableringen af private 5G-net. Udlejningsforpligtelsen gælder i de første fire år af tilladelsesperioden.

En virksomhed eller en offentlig institution m.v. skal inden for denne periode have rettet henvendelse til TT-Netværket og tilkendegivet interesse for at leje frekvenser til etablering af et privat net. Den pågældende virksomhed eller offentlige institution har dog mulighed for at leje frekvenserne i hele tilladelsesperioden, dvs. frem til 2041. På lidt længere sigt vil Energistyrelsen arbejde for at stille frekvenser til private net til rådighed i nabofrekvensbåndet (3,8-4,2 GHz-frekvensbåndet), og der er desuden dedikeret 400 MHz i 26 GHz-frekvensbåndet til private net.

Kontaktinfo:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Fuldmægtig Matias Find, tlf: +45 33 92 67 90, e-mail: mfi@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig