Danskerne vil have LED-lys

20. juni 2016

Tilfredsheden med LED belysning blandt danskerne er meget høj og langt flere vælger i dag LED frem for traditionelle lyskilder, når de skifter belysning, men købet af LED foretages oftest uden mulighed for kvalificeret vejledning, viser en undersøgelse fra Energistyrelsen.

Mere end 6 ud af 10 husstande i Danmark har LED belysning, og ser man på udbredelsen af LED over de seneste år, er udviklingen eksponentiel. Hvor 13 pct. havde købt LED belysning for 2 år siden, har 74 pct. købt LED inden for det seneste år, og blandt dem har mere end 6 ud af 10 husstande købt belysningen inden for de senest 6 måneder.

Det fremgår af en ny undersøgelse af Energistyrelsen, hvor et repræsentativt udsnit af danske borgere er blevet stillet en række spørgsmål om husstandens belysning – type, omfang, tilfredshed, anvendelsesområde, købssteder, informationssøgning mm. – og hvorfor danskerne vælger LED fremfor traditionelle lyskilder.

Figur: Hvornår har danske husstande købt LED-belysning

Lavere priser, bedre kvalitet og skærpede EU-krav har især siden 2013 modnet markedet for LED-belysning og medført en eksponentiel udvikling i udbredelsen af LED i private husstande. I dag er 3 ud af 4 husstande tilfredse med kvaliteten af deres LED-belysning, hvilket i høj grad udfordrer tidligere tiders fordomme over for LED-lyskilder om dårlig lyskvalitet og kolde farver.

Prisen på LED er fortsat en udfordring for flere husstande, hvor mindre end halvdelen er tilfredse, men prisen er langt fra afgørende for forbrugernes købsadfærd. Således angiver mindre end hver femte forbruger, som har fravalgt LED-belysning, at det skyldes prisen.

Figur: Hvad er væsentligt, når husstanden vælger LED lyskilder

* Angivelser ”væsentlig” og ”meget væsentlig” er vist samlet i grafikken

Spørger man forbrugerne om hvad der er væsentligt for deres valg af lyskilder, påpeger undersøgelsen en klar udvikling siden 2010. Levetiden, besparelsespotentialet og miljøhensyn er samlet set blevet mere væsentlige for forbrugernes købsadfærd, hvilket på mange måder forklarer udbredelsen af LED-belysningen, der scorer højt på alle tre parametre.

Undersøgelsen understreger, at forbrugerne primært køber deres lyskilder i dagligvarebutikker (51pct.), byggemarkeder (46 pct.), bolig- og møbelhuse (26 pct.) samt special- og lampeforretninger (12 pct.). Undersøgelsen viser også, at købsadfærden ikke har ændret sig markant siden 2011. Internethandlen er kun steget med 6 procentpoint i perioden. Det indikerer, at salget af lyskilder ikke følger den gængse udvikling i detailhandlen med øget internetsalg.

Der er også set på, om forbrugeren er ordentlig klædt på, når de vælger lyskilder. Her viser undersøgelsen, at næsten 1 ud af 3 husstande ikke selv søger information om lyskilder, og ser man på dem der søger, henter hver tredje deres informationer fra byggemarkeder, bolighuse og special- og lampeforretninger, der kan levere en kvalificeret teknisk vejledning, mens de fleste selv søger informationer på nettet (41 pct.).

Ser man på forbrugernes aktuelle købsadfærd, er udfordringen fremover, hvordan forbrugerne bedre understøttes i købssituationen i dagligvarehandlen, hvor de fleste LED-pærer købes. Det kræver et bredere samarbejde med detailhandlen, der sikrer, at forbrugerne informeres bedst muligt om fordelene ved valg af LED-lyskilder.

Energistyrelsen intensiverer i 2016 samarbejdet med detailhandlen, hvor følgende nye tiltag forventes gennemført:

Undervisningsforløb af butiksmedarbejderne på internettet

Gratis butiksmateriale, der hjælper forbrugeren i købssituationen

Foredrag for butiksmedarbejdere og indkøbere på kædernes hovedkontorer

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er én blandt en række undersøgelser, som Energistyrelsen har gennemført om LED og energieffektivisering.

Undersøgelsen er gennemført som en panelundersøgelse med 1472 besvarelser blandt et repræsentativt udsnit af danskere på 18 år og derover. Data er vægtet på baggrund af køn, alder og geografi, således at stikprøvens sammensætning matematisk matcher den fordeling man finder i hele den danske befolkning.

Dataindsamlingen er gennemført i november 2015 af analyseinstituttet A&B analyse.

Fakta om EU krav til lyskilder

EU stiller krav til energimærkning og til energieffektivitet af belysning (ecodesign),.

Energimærkningen på lyskilder giver forbrugeren information om produkternes energiforbrug, mens krav til ecodesign sikrer, at de mindst energieffektive produkter udfases.

Læs mere om EU kravene til lyskilder.

Kontakt:
Fuldmægtig Signe Friis Christensen, Center for Erhverv og Energieffektivitet, tlf.: 33 92 67 48, sfc@ens.dk
Fuldmægtig Thore Stenfeldt, Center for Erhverv og Energieffektivitet, tlf.: 33 92 77 04, tst@ens.dk
Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig