Det bliver lettere at udskifte oliefyret med en varmepumpe

Med økonomisk støtte fra Energistyrelsen har et konsortium bestående af EXERGI Partners, Insero Energy og Brædstrup Fjernvarme udviklet et forslag til en ny forretningsmodel, der skal fremme brugen af varmepumper. Ideen er, at investeringen flyttes fra kunde til virksomhed, og at kunderne i lighed med fjernvarme betaler for den mængde varme, pumpen leverer.

EXERGI Partners, Insero Energy og Brædstrup Fjernvarme har udviklet en forretningsmodel, der skal hjælpe boligejere med at overvinde de barrierer, de står over for, når de skal udskifte et udtjent oliefyr med en varmepumpe. Det drejer sig især om den store investering, der er ved installering, men også om spørgsmål til varmepumpens drift og udfordringen med at finde løsninger, der passer til kundens behov.

Derfor bliver det enklere
Grundidéen er, at en virksomhed tilbyder salg af varme til kunder i områder uden fjernvarmenet til en kendt pris. Varmen leveres til kunderne fra varmepumper, som er ejet af virksomheden, men fysisk placeret hos den enkelte kunde. Med forretningsmodellen flyttes således investeringsbehovet og usikkerheden om varmepumpens effektivitet, elpriser mv. fra den enkelte kunde til en virksomhed med ekspertise på området.  I lighed med fjernvarme betaler kunderne for den målte mængde varme, som varmepumpen rent faktisk leverer til kunden.

I beskrivelsen af forretningsmodellen er der taget udgangspunkt i et fjernvarmeselskab, men det har været konsortiets ambition at forretningsmodellen kan anvendes bredt, så enhver virksomhed med de fornødne ressourcer vil kunne agere varmeselskab. Konsortiet fremhæver, at i modsætning til traditionel fjernvarme, skal der ikke investeres i net, men alene i installationer hos kunderne. Det betyder, at investeringerne afholdes i takt med, at kunderne tegner kontrakter, og at virksomhederne kan levere varme uden snævre geografiske rammer.

Virksomheder kan vælge at implementere forretningsmodel
Det er nu op til virksomheder at vurdere, om de ser et potentiale i at tage forretningsmodellen i brug. Energistyrelsen stiller sammen med af EXERGI Partners, Insero Energy og Brædstrup Fjernvarme rapporten Forretningsmodel til udfasning af oliefyr til rådighed for virksomheder, der ønsker at afprøve forretningsmodellen i praksis.

Energistyrelsen har støttet projektet med kr. 890.000. Udviklingen af forretningsmodellen er en del af udmøntningen af en pulje på 30 mio. kr. til fremme af varmepumper som erstatning for oliefyr fra den energipolitiske aftale af 21. februar 2008.

Spørgsmål kan rettes til projektleder Göran Wilke fra Exergi Partners på gw@exergi.dk eller Troels Hartung fra Energistyrelsen på trh@ens.dk.

Ny forretningsmodel

Troels Hartung
Specialkonsulent
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 33 92 78 16
trh@ens.dk

Emner:

Virksomhed, generelt
Telekommunikation
Energispørgsmål
Naturressourcer
Drivhuseffekten
Internationale aftaler, samarbejde
Telefoni, mobiltelefoni
Klima

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Morten Christensen
Teamleder (+45) 3392 6858
Esben Grunnet Oxenvad
Pressemedarbejder (+45) 3392 7443

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk