Eksterne evalueringer bekræfter det dansk-kinesiske energisamarbejde

12. januar 2015

Eksterne evalueringer af det afsluttede RED-program understreger, at det dansk-kinesiske energisamarbejde mellem Energistyrelsen og China National Renewable Energy Centre har været en succes.

Under en ceremoni den 16. december 2014 i Beijing afsluttede Energistyrelsens direktør, Morten Bæk, officielt det dansk-kinesiske Renewable Energy Development (RED) program, som har løbet siden 2009.

Både danske og kinesiske repræsentanter var til stede under ceremonien i Beijing, hvor RED-programmet fik stor ros fra kinesisk side for de sidste fem års resultater, mens et nyt samarbejde officielt blev iværksat.

Energistyrelsen har gennem RED-programmet været med til at opbygge et nyt, nationalt center for vedvarende energi – CNREC – i et samarbejde med de kinesiske energimyndigheder, blandt andet ved at levere ekspertbistand til langsigtet energiplanlægning i Kina. Energianalyser og modelarbejde efter dansk forbillede har været et centralt element i Energistyrelsens tætte samarbejde med CNREC. CNREC fungerer i dag som en tænketank for vedvarende energi, der leverer analyser og scenarier til det kinesiske energiministerium, National Energy Administration (NEA) og som en platform for leverancer af analyser til Kinas kommende 5-årsplan fra 2016-20.

I takt med afslutningen af programmet er samarbejdet blevet eksternt evalueret af professor Jørgen Delman fra København Universitet og af rådgivende ingeniørfirma, Grontmij, der begge har givet flotte udmærkelser til programmets forløb og resultater. Evalueringerne bekræfter, at RED-programmet også har været succesfuldt set fra den kinesiske centraladministrations side, der også har været ude med rosende bemærkninger omkring samarbejdet, da statsminister Helle Thorning Schmidt var på officielt statsbesøg i oktober 2014. Som Jørgen Delman også pointerer i sin evaluering, så kan succesen tilskyndes begge parters kvalifikationer og store engagement, men også i høj grad RED-programmets evne til at generere interesse og support fra højtstående politikere i begge lande. 

Nyt konsolideret samarbejde

Energistyrelsen fortsætter fra 2015-2019 det dansk-kinesiske samarbejde gennem et nyt samarbejde med CNREC og det amerikanske National Renewable Energy Laboratory (NREL). Det nye fem-årige program, Maximising renewable energy in the energy system as part of China's energy revolution er delvist finansieret af den britiske Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) som en del af fondens CO2-begrænsende klimaaktiviteter.  CIFF støtter programmet med over 16 millioner US dollars, svarende til omtrent 80 millioner kroner, frem til 2019.

Energistyrelsen og NREL har begge omfattende ekspertise inden for udviklingen og integreringen af vedvarende energi i energiforsyningen og bidrager herigennem aktivt til, at den kinesiske energiadministration kan udvikle de bedste løsninger på Kinas vedvarende energitransformation. 

Det nye internationale analysearbejde styrker og videreudbygger samtidig det succesfulde samarbejde og gode forhold mellem danske og kinesiske energimyndigheder også efter afslutningen af det danske RED-program, som har været omdrejningspunktet for det dansk-kinesiske energisamarbejde hidtil.

Læs mere om de eksterne evalueringer i margenen ude til højre og i Energistyrelsens engelske Kina-nyhedsbrev fra december 2014 og januar 2015.

 

Energistyrelsens nyhedsbrev fra Januar 2015 om energisamarbejdet med Kina (engelsk), Det dansk-kinesiske samarbejde om klima, energi og bygninger

Jørgen Delman's evaluering af RED-programmet og CNREC: "The Danish RED Program and China National Renewable Energy Centre , Grontmij: "Monitoring and Evaluation of the RED Programme in China", Vol 1, Grontmij: "Monitoring and Evaluation of the RED Programme in China", Vol 2

Anton Beck
Kontorchef
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 29 62 39 96
anb@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig