Energiaftalens pristillæg til biogas og biomasse sættes i kraft den 1. juni 2009

1. maj 2009

I energiaftalen af 21. februar 2008 blev der aftalt nye pristillæg til elektricitet fra biogas og biomasse. Pristillæggene vil blive sat i kraft den 1. juni i år.

I energiaftalen af 21. februar 2008 blev der aftalt nye pristillæg til elektricitet fra biogas og biomasse. Pristillæggene vil blive sat i kraft den 1. juni i år, idet Europa-Kommissionen den 3. april 2009 har godkendt dem efter EF-Traktatens statsstøtteregler.

Det drejer sig om det nye pristillæg på 74,5 øre pr. kWh til biogasanlæg og 40,5 øre pr. kWh til anlæg med biogas og andre brændsler samt 15 øre pr. kWh til biomasseanlæg.

Pristillæggene vil blive udbetalt med virkning tilbage fra den 1. juli 2008. Af hensyn til den praktiske gennemførelse af udbetalingerne vil de nye pristillæg blive sat i kraft den 1. juni 2009, hvorefter Energinet.dk vil foretage udbetalingerne.

Hermed vil alle pristillæggene ifølge aftalen af 21. februar 2008 være sat i kraft.

Energipolitiske aftaler

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig