Energistyrelsen: Danmark opfylder Kyoto-målet

9. februar 2009

Konsulentfirmaet Pöyry har for CONCITO udarbejdet en rapport, der stiller spørgsmålstegn ved, om Danmark vil leve op til sin Kyoto-forpligtelse til at reducere udledningen af drivhusgasser 

Konsulentfirmaet Pöyry har for CONCITO udarbejdet en rapport, der stiller spørgsmålstegn ved, om Danmark vil leve op til sin Kyoto-forpligtelse til at reducere udledningen af drivhusgasser. Energistyrelsen er hverken enig i rapportens konklusioner eller den anvendte opgørelsesmetode. Tværtimod viser de seneste fremskrivninger, at Danmark er på rette vej.

I fremlagde regeringen en plan for, hvordan Danmark lever op til Kyoto-forpligtelsen. Planen er godkendt af EU-kommissionen, som altså er enig i, at planen bringer Danmark i mål. Efterfølgende har regeringen indgået et bredt energiforlig, som både styrker energispareindsaten og udbygger den vedvarende energi.

”Energistyrelsens seneste fremskrivning viser, at det danske Kyoto-mål vil blive opfyldt med de initiativer, der allerede er besluttet”, siger vicedirektør Kristian Møller. Der udestår dog en opdatering på fremskrivning af andre gasser end CO2. Kristian Møller understreger, at "som med alle fremskrivninger er der et element af usikkerhed. Men energiforbruget i blev lavere end forudset, så der er ikke noget, der tyder på, at Energistyrelsens vurdering er for optimistisk".

Energistyrelsen vil kigge CONCITO-rapporten nærmere igennem, men hæfter sig ved, at effekten af den danske klimaindsats bliver opgjort uden at tage tilstrækkelig højde for, at el-sektoren er omfattet af EU's kvoteregulering, og at en stigning i CO2-udslippet ét sted, hverken ændrer ved Danmarks reduktionsforpligtelser eller øger den globale udledning af drivhusgassser.

Kristian Møller
Vicedirektør
Direktionen
Tlf.: +45 33 92 66 67
krm@ENS.DK
 

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig