Energistyrelsen erklærer ”Early Warning”

20. juni 2022

Energistyrelsen er i dag gået et niveau op i gas-beredskab og har erklæret ”Early Warning”. Det er første niveau i Danmarks samlede plan for at sikre gas i tilfælde af en alvorlig forsyningskrise. Der kommer stadig gas til Danmark via Tyskland, men Rusland har reduceret gasleverancerne via Nord Stream 1 til Tyskland med 60%.

Early Warning betyder, at der kan opstå en situation med en betydeligt forringet gasforsyningssituation. Det er et signal til aktørerne på gasmarkedet om at forberede sig på, at der kan komme en egentlig forsyningskrise.

Energistyrelsen erklærer Early Warning på grund af usikkerhed om gasleverancer fra Rusland. Tyskland vurderer, at der ikke er nogen teknisk begrundelse for den seneste reduktion, og at det derfor er et politisk træk fra Rusland.

”Det er en alvorlig situation, vi står i, og den er blevet forværret med de reducerede leverancer fra Rusland til det europæiske gasmarked. Derfor erklærer vi nu sammen med andre EU-lande Early Warning for at vise rettidig omhu. Vi følger udviklingen på gasmarkederne nøje. Vi får stadig gas i Danmark, og vi har planer klar til at sikre forbrugerne. Vi står heldigvis robust i Danmark, fordi vi har meget grøn energi” siger vicedirektør i Energistyrelsen, Martin Hansen.

De danske gaslagre er lige nu ca. 75% fyldte, og de seneste dage er der fortsat fyldt gas på. Den fælles EU-målsætning er, at lagrene skal være fyldt 80% den 1. november 2022. Danmark får godt 25% af vores gas fra biogas. Når Tyra-platformen til næste år går i drift, kan den danske naturgas produktion øges igen og Danmark blive nettoeksportør. Indtil da vil det være muligt at købe ekstra gas fra den nye Baltic Pipe, som åbner fra Norge senere på året.

Nødplan klar hvis der kommer gasmangel

Hvis der mangler gas, har Energistyrelsen en nødplan klar, der skal sikre, at forbrugerne kan få varmet deres huse op til vinter. Planen omfatter blandt andet frigivelse af nødlagre og at de største gasforbrugende virksomheder kan få stoppet leverancen af gas helt eller delvist i en periode.

”Vi har haft tæt dialog med erhvervslivet om, hvem der kan bidrage i en krise. De fleste af de meget gasforbrugende virksomheder har planer klar til at kunne erstatte gas, men vi vil nu tage fornyet kontakt til virksomhederne for at høre, om myndighederne kan gøre noget for at hjælpe dem” siger Martin Hansen.

Vi kan gøre en forskel ved at spare på energien

Selvom der på nuværende tidspunkt ikke er tale om en decideret forsyningskrise, så er det en alvorlig situation. Energistyrelsen opfordrer derfor alle danskere til at spare på energien.

”Der er meget at spare, hvis man tænker sig lidt om i hverdagen. Man kan bruge lidt mindre varmt vand. Og det er et godt tidspunkt at gå sit hus igennem på for, at se om det er godt isoleret til vinter. Det hjælper også at spare på strømmen. Særligt i andre lande kommer der en del el fra gas. Hvis vi sparer på strømmen, så kan vi sælge mere af vores grønne strøm til dem og så kan vi også få gas fra dem i en nødsituationen. Her om sommeren kan man f.eks. hænge tøjet uden for og tørre i stedet for at bruge tørretumbleren.” siger Martin Hansen.

Der findes flere gode råd til at spare på energien på SparEnergi.dk

 

Fakta

Rusland har reduceret mængden af gas, der leveres via Nord Stream 1 til Tyskland med 60%. I de første 18 uger af 2022 har russisk gas udgjort ca. 25% af EU’s gasforbrug

 • 380.000 husstande benytter i dag naturgas til opvarmning via gasfyr. Det svarer til ca. 800.000 danskere
 • Over 1,8 mio. danske husstande har fjernvarme. 72% af al fjernvarme er grøn
 • Tyrafeltet ventes at genåbne medio 2023. I 2024 vil Danmark samlet producere 151% af vores nuværende gasforbrug (Tyrafeltet + produktion af biogas)

EU’s kriseberedskab

I EU er der fælles regler for, hvordan man skal håndtere en gas-krise. Der er tre kriseniveauer: ”Early Warning”, ”Alert” og ”Emergency”:

 1. Early Warning erklæres, når der foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige oplysninger om, at der kan indtræffe en hændelse, som sandsynligvis vil resultere i en betydeligt forringet gasforsyningssituation og sandsynligvis vil føre til, at alarm- eller nødsituationsniveauet udløses
 2. Alert erklæres, når der opstår en gasforsyningsafbrydelse eller en usædvanlig høj gasefterspørgsel, hvilket resulterer i en betydeligt forringet gasforsyningssituation, men markedet er stadig i stand til at håndtere denne afbrydelse eller efterspørgsel uden at anvende ikke-markedsbaserede foranstaltninger
 3. Emergency erklæres, når der forekommer en usædvanlig høj gasefterspørgsel, en betydelig gasforsyningsafbrydelse eller anden betydelig forringelse af gasforsyningssituationen, og alle relevante markedsbaserede foranstaltninger er blevet gennemført, men gasforsyningen er utilstrækkelig til at opfylde den resterende gasefterspørgsel, således at det tillige er nødvendigt at indføre ikke-markedsbaserede foranstaltninger

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
 • Presse
 • Sociale medier
 • Hjemmeside
 • Informationsindsatser og kampagner
 • Borgerkommunikation
 • Sparenergi.dk
Morten Christensen
Konstitueret enhedschef (+45) 3392 6858
 • Presse
 • Sociale medier
 • Hjemmeside
 • Informationsindsatser og kampagner
 • Borgerkommunikation
 • Sparenergi.dk
 • Presse
 • Sociale medier
 • Hjemmeside
 • Informationsindsatser og kampagner
 • Borgerkommunikation
 • Sparenergi.dk

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig