Energistyrelsen: Fejl i klimarapport fra tænketank

11. februar 2009

Det er grundlæggende forkert, når tænketanken Concito i en ny rapport udarbejdet af rådgivningsselskabet Pöyry konkluderer,

Det er grundlæggende forkert, når tænketanken Concito i en ny rapport udarbejdet af rådgivningsselskabet Pöyry konkluderer, at Danmark skal reducere udledningen af CO2 med yderligere omkring 7 mio. ton årligt for at opfylde vores internationale forpligtigelse om at reducere CO2-udedningen med 21 procent i perioden -2012. Det viser en gennemgang af rapporten, som Energistyrelsen netop har færdiggjort .

Rapporten indeholder metodefejl og mangler, som gør, at resultatet bliver misvisende og ikke kan bruges meningsfuldt fremadrettet:

Det er ikke rigtigt, at en forsinkelse af Horns Rev II og Rødsand II havmølleparkerne eller en eventuel større dansk eleksport har store konsekvenser for det danske CO2-regnskab. For Pöyry sammenblander her kvoteregulerede og ikke-kvoteregulerede emissioner, og ser på emissionerne under et. Dette er metodemæssigt meget uheldigt i forhold til at vurdere, om Danmark når sin Kyoto-forpligtigelse. Kvoteloftet vil sikre, at størstedelen af elproduktionen og den øvrige kvoteomfattede udledning højest bliver 24,5 mio. ton i -2012. Denne metodefejl nedbringer Pöyry’s regnestykke med ca. 3 mio. ton CO2 om året.

Pöyry begår også fejl i forhold til de udledninger, der ligger uden for kvoteordningen. I stedet for at tage udgangspunkt i de seneste statistiske data og fremskrivninger har man baseret sig på gamle forudsætninger og skøn fra -2006, som man har kigget på enkeltvist. Rapportens vurdering af at den danske manko uden for kvoterne er dermed allerede forældet.

Kigger man i stedet på Energistyrelsens seneste fremskrivning, viser denne, at det danske Kyoto-mål tegner til at blive opfyldt med de initiativer, der er besluttet. Som alle fremskrivninger er også denne vurdering naturligvis behæftet med usikkerhed specielt i forhold til fx økonomisk vækst, energipriser og teknologiforudsætninger. Energistyrelsen følger derfor løbende udviklingen og forventer at offentliggøre den næste fremskrivning ultimo marts .

Kristian Møller
Vicedirektør
Direktionen
Tlf.: +45 33 92 66 67
krm@ENS.DK
 

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Jonas Disager Kraft
Specialkonsulent (+45) 3395 5038

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig