Energistyrelsen giver tilladelse til at Lolland-Falster naturgasrørledningen sættes i drift

3. juli 2024
Billede: Energinet.
Billede: Energinet.

Energistyrelsen har meddelt tilladelser til, at Energinet og Evida kan sætte Lolland-Falster rørledningen i drift på dansk søterritorium i Storstrømmen og Guldborg Sund.

Energistyrelsen har i dag meddelt en tilladelse til Energinet til idriftsættelse og drift af Lolland-Falster gasrørledningen på dansk søterritorium i Storstrømmen og en tilladelse til Evida til idriftsættelse og drift af rørledningen på dansk søterritorium i Guldborg Sund.

Tilladelserne meddeles i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2017 om visse rørledningsanlæg på søterritoriet og kontinentalsoklen som ændret ved bekendtgørelse nr. 1431 af 25. juni 2021.

Se Tilladelser til drift af Lolland-Falster naturgasrørledningen.

Baggrund

Lolland-Falster rørledningen i dansk farvand er del af et større gasrørledningsprojekt mellem Everdrup på Sjælland og Nakskov på Lolland. Gasrørledningen løber som en undersøisk rørledning ved farvandskrydsningerne Storstrømmen og Guldborg Sund.

Den samlede længde af rørledningsruten er ca. 115 km lang og rørledningen kan transportere op mod 290 mio. m3 naturgas om året. Ifølge selskabernes tidsplan er idriftsættelse planlagt til den 30. august 2024.

Kontakt:

Mads Kløve Hallstrøm, Energistyrelsen, tlf.: 3395 0837, e-mail: mklh@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig