Energistyrelsen godkender forundersøgelser for Thor Havvindmøllepark

21. marts 2024
Illustrationen: Thor Havvindmøllepark - projektområde.
Illustrationen: Thor Havvindmøllepark - projektområde.

Forundersøgelsesrapporten for Danmarks hidtil største havvindmøllepark på 1 GW er blevet godkendt af Energistyrelsen. Næste skridt er, at bygherre nu kan søge om etableringstilladelse.

Energistyrelsen har den 20 marts 2024 godkendt forundersøgelsesrapporten, bestående af en miljøkonsekvensrapport, for Thor Havvindmøllepark.

Med godkendelsen vurderer Energistyrelsen, at forundersøgelsesrapporten opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises, at der kan opstilles en havvindmøllepark i området.

Havvindmølleparken ud for Thorsminde kan blive den hidtil største i Danmark. Med en effekt på 1 GW vil Thor Havvindmøllepark kunne producere grøn strøm nok til mere end en million danske husstandes forbrug. Thor Havvindmøllepark skal være fuldt etableret og nettilsluttet ultimo 2027.

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. I 2019 besluttede forligskredsen, at den første af de tre parker skal ligge i Nordsøen ud for Nissum Fjord. Vindmølleparken får navnet Thor efter Thorsminde, som er nærmeste landkending, og får en effekt på op til 1000 MW.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten giver ikke projektudvikleren, Thor Wind Farm I/S, ejet af RWE AG (herefter bygherre), ret til at opføre havvindmølleparken, men godkendelsen giver bygherre mulighed for at ansøge om etableringstilladelse.

Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlig høring af bygherres ansøgning om etableringstilladelse.

Miljøkonsekvensrapport og ansøgning i otte ugers høring

Næste skridt i processen er, at bygherre kan søge om etableringstilladelse. Det betyder, at ansøgningen om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport med relevante bilag, et udkast til Energistyrelsens etableringsafgørelse, samt høringsnotatet fra den gennemførte myndighedshøring af miljøkonsekvensrapporten sendes i otte ugers offentlig høring. Høringen forventes i givet fald at starte primo april.

Læs mere på ens.dk om projektet og Energistyrelsens afgørelse.

Fakta om projektet:

  • Thor Havvindmøllepark vil have en installeret nominel effekt på 1000 MW, hvilket vil gøre den til Danmarks største havvindmøllepark.
  • Havvindmølleparken består på havet af 72 havvindmøller, en transformerplatform og tilknyttede søkabler.
  • Forundersøgelsesområdet udgør ca. 286 km2.
  • Møllerne placeres 22 km fra den jyske vestkyst.

Kontakt 

Emil Bødker Pedersen, fuldmægtig i Energistyrelsen – (embdp@ens.dk), tlf. +45 33 95 51 05

Nele Paulsen, fuldmægtig i Energistyrelsen – (nlpl@ens.dk), tlf. +45 33 95 12 04

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig