Energistyrelsen har modtaget to ansøgninger til Danmarks første udbud af tilladelser til lagring af CO2

4. oktober 2022

Energistyrelsen igangsatte den 15. august 2022 første udbud af tilladelser af lagring af CO2 i den danske undergrund i Nordsøen. Ved ansøgningsfristens udløb har Energistyrelsen modtaget to ansøgninger.

Det første udbud af tilladelser til lagring af CO2 i den danske undergrund i Nordsøen blev igangsat den 15. august 2022. Energistyrelsen har ved ansøgningsfristens udløb den 1. oktober modtaget toansøgninger. Tre selskaber er involveret i ansøgningerne; et konsortium bestående af INEOS og Wintershall Dea International samt TotalEnergies EP Danmark A/S. Desuden vil Nordsøfonden få en andel på 20 procent i alle de kommende licenser.

”Vi er i Energistyrelsen meget glade for selskabernes interesse for at lagre CO2 i Nordsøen. Det viser, at de også ser et stort potentiale i CO2-lagring i den danske undergrund. Fangst og lagring af CO2 spiller en væsentlig rolle i den danske klimapolitik, og det er derfor en vigtig milepæl at skulle behandle de første ansøgninger om fuldskala CO2-lagring,” siger kontorchef i Energistyrelsen Henrik Sülsbruck.

Forventer at udstede eventuelle tilladelser i starten af 2023

Energistyrelsen vil i den kommende tid gennemgå ansøgningerne og vurdere den tekniske og finansielle kapacitet og de arbejdsprogrammer, selskaberne har fremlagt i ansøgningerne. Inden tilladelserne gives, skal klima-, energi-, og forsyningsministeren efter reglerne i undergrundsloven forelægge en redegørelse for Folketingets Klima-, Energi-, og Forsyningsudvalg om, hvilke tilladelser ministeren agter at udstede. Det forventes, at eventuelle tilladelser vil blive udstedt i begyndelsen af 2023.

Udbuddet følger op på de politiske aftaler om fangst og lagring af CO2. Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 30. juni 2021 aftale om En køreplan for lagring af CO2.

I den aftale fremgår det, at fangst og lagring af CO2 (CCS) spiller en væsentlig rolle i at indfri de nationale klimamål, da CCS-teknologien kan bidrage til at reducere udledninger, der ellers er vanskelige at reducere på anden vis. CCS kan samtidig bruges til at skabe negative emissioner.

Aftalen blev fulgt op med en aftale om rammevilkårene for CO2-lagring af 21. juni 2022. Det fremgår af aftalen, at staten som udgangspunkt indgår med et ejerskab af tilladelser til alle danske CO2-lagre.

Udbuddet af tilladelser til CO2-lagring i Nordsøen er således et skridt på vejen mod implementeringen af aftalerne om CCS-strategien.

Fakta

  • Udbuddet af tilladelser til CO2-lagring i Nordsøen er det første af sin art i Danmark.
  • Der kan søges om tilladelser i det udbudte område årligt.
  • Tilladelser gives i første omgang til efterforskning i op til seks år. Hvis der findes en egnet lokalitet til CO2-lagring, kan tilladelsen forlænges i op til 30 år med henblik på lagringsvirksomhed.
  • Der er gennemført en strategisk miljøvurdering af planen for udbuddet, så det sikres, at lagring foregår miljømæssigt forsvarligt. Efterfølgende lagringsprojekter, herunder boringer med videre skal desuden miljøvurderes konkret.
  • Lagring af CO2 er en kendt teknologi, som har været anvendt i bl.a. Norge, hvor der har været lagret CO2 i Sleipner-feltet siden 1996. 

Kontakt

Kontorchef Henrik Sulsbrück, tlf: 33 92 66 86, hesu@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig