Energistyrelsen holder dialogmøde med ikke-beskyttede gaskunder den 27. maj 2024

13. maj 2024

Alle virksomheder på listen over ikke-beskyttede gaskunder inviteres til at deltage i Energistyrelsens informationsmøde.

Energistyrelsen inviterer hvert år de største gasforbrugende virksomheder til et informationsmøde, hvor der blandt andet orienteres om den nuværende forsyningssituation, forsynings- og sikkerhedspolitiske udfordringer samt scenarier for gasforsyningssituationen i Danmark. Dialogmødet er et forum for virksomheder, som vil blive hårdest ramt af en eventuel gaskrise.

Energistyrelsen vil på mødet også informere nærmere om, hvad det betyder at være en ikke-beskyttet gaskunde, og hvordan de ikke-beskyttede virksomheder er stillet i en eventuel forsyningskrise.

Alle virksomheder, som står på listen over ikke-beskyttede gaskunder, er inviteret til at deltage i dialogmødet.

Se listen hos Energinet over ikke-beskyttede gaskunder i gasåret 2024/2025 her.

Hvis din virksomhed er på listen over ikke-beskyttede virksomheder, kan du tilmelde dig dialogmødet ved at sende en mail til gasdata@ens.dk. Tilmeldingsfrist er den 20. maj 2024. Angiv venligst i mailen, om du deltager fysisk eller online.

FAKTA
Ikke-beskyttede gaskunder

  • Hvert år udpeges de gasforbrugere, som vil være ikke-beskyttede i det kommende gasår (fra 1. oktober til 30. september det efterfølgende år). Kategoriseringen foretages af Energinet og sker på baggrund af kriterier fastsat af Energistyrelsen. 
  • Ikke-beskyttede gaskunder i gasåret fra 1. oktober 2024 til 30. september 2025 er virksomheder med et gasforbrug over 0,7 mio. kubikmeter ved øvre brændværdi på 12,157 kWh/kubikmeter.

Kontaktpersoner

Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig